BIM - Khảo sát và GIS »

Tạo hệ tạo độ VN2000 trong AutoCAD Civil 3D (P1)

Tạo hệ tạo độ VN2000 trong AutoCAD Civil 3D (P1)

March 19, 2018, 1 Comment on Tạo hệ tạo độ VN2000 trong AutoCAD Civil 3D (P1)

Hệ tọa độ VN2000 sau khi được tạo sẽ được sử dụng cùng bởi AutoCAD ...

BIM - Civil 3D »

BIM - NavisWorks Manager »

Bạn đọc chia sẻ »

Tài liệu »