All posts by trunghieu.engineer »

Gán thuộc tính thể tích vào khối 3D Solids

Gán thuộc tính thể tích vào khối 3D Solids

trunghieu.engineer January 25, 2018 0

Để tận dụng khả năng tính toán khối lượng trong phần mềm Navisworks thì việc gán thuộc tính khối tích vào các khối solid là việc bắt buộc phải làm. Trong Civil 3D có

Read More »