San nền »

Bài 4G: Tạo bề mặt từ mái dốc

Bài 4G: Tạo bề mặt từ mái dốc

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

Phương pháp 1: Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây + Cách 1: Vào menu Grading>Grading Utilities>Create Detached Surface… + Cách 2: Nhấn chọn mái dốc cần tạo bề măt. Trên thanh

Read More »
Bài 4F: Tạo mái dốc giật cất

Bài 4F: Tạo mái dốc giật cất

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 3

Để tạo mái dốc giật cấp, có hai phương pháp như sau: Phương pháp 1: Sử dụng các tiêu chuẩn tạo mái dốc Đặc điểm tạo mái dốc trong Civil 3D là sau khi

Read More »
Bài 4E: Tạo mái dốc Infill

Bài 4E: Tạo mái dốc Infill

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

1. Mái dốc Infill là gì? Là mái dốc được tạo ra dựa vào một miền kín với đường bao ngoài là đường Feature line hoặc đường 3D Polyline. Như vậy khác với các

Read More »
Bài 4D: Tạo mái dốc chuyển tiếp

Bài 4D: Tạo mái dốc chuyển tiếp

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

1. Mái dốc chuyển tiếp là gì? 2. Các bước tạo mái dốc chuyển tiếp: Phương pháp 1: Bước 1: Mở thanh công cụ Grading Creation Tools Bước 2: Trên thanh công cụ Grading

Read More »
Bài 4C: Tạo tiêu chuẩn tạo mái dốc

Bài 4C: Tạo tiêu chuẩn tạo mái dốc

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

Bước 1: Mở hộp thoại Grading Creation Tools rồi nhấn chọn mục như mũi tên hình dưới trong đó chú ý: + Create New: Tạo mới tiêu chuẩn tạo mái dốc + Copy Current

Read More »
Bài 4B: Tạo nhóm mái dốc

Bài 4B: Tạo nhóm mái dốc

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

1. Nhóm mái dốc là gì? Nhóm mái dốc là tập hợp gồm nhiều mái dốc khác nhau Tại sao phải tạo nhóm mái dốc? Nhóm mái dốc giúp tạo thuận lợi cho việc

Read More »
Bài 4A: Tạo mái dốc trong Civil 3D

Bài 4A: Tạo mái dốc trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 4

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: + Cách 1: Vào menu Grading>Create Grading… + Cách 2: Gõ lệnh GradingTools trên thanh Command Line Bước 2: Thanh công cụ Grading Creation Tools

Read More »
Bài 2E: Chèn thêm/xóa điểm cao độ cho đường Feature Line

Bài 2E: Chèn thêm/xóa điểm cao độ cho đường Feature Line

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây. + Cách 1: Vào menu Grading>Edit Feature Line Elevation>Insert Elevation Point hoặc Delete Elevation Point  + Cách 2: Gõ lệnh InsertFeatureElevPoint để chèn thêm điểm hoặc DeleteFeatureElevPoint để

Read More »
Bài 2D: Sửa cao độ đường Feature Line qua thanh Command Line

Bài 2D: Sửa cao độ đường Feature Line qua thanh Command Line

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

Bước 1: + Cách 1: Vào menu Grading>Edit Feature Line Elevations>Edit Elevations Sau đó, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn đường Feature Line để sửa cao độ Select object: + Cách

Read More »
Bài 2C: Nâng/hạ đều cao độ đường Feature Line

Bài 2C: Nâng/hạ đều cao độ đường Feature Line

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

Bước 1: + Cách 1: Vào menu Grading>Edit Feature Line Elevations>Raise/Lower Sau đó, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn đường Feature Line để nâng/hạ đều cao độ Select objects: + Cách

Read More »
Bài 2B: Sửa cao độ đường Feature line qua thanh công cụ

Bài 2B: Sửa cao độ đường Feature line qua thanh công cụ

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

Bước 1: + Cách 1: Vào menu Grading>Edit Feature Line Elevations>Elevation Editor… Civil 3D yêu cầu chọn đường Feature Line để sửa cao độ: Select object: + Cách 2: Nhấn chọn đường Feature Line

Read More »
Bài 2A: Sửa yếu tố hình học đường Feature line

Bài 2A: Sửa yếu tố hình học đường Feature line

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

Bước 1:  + Cách 1: Vào menu Grading>Edit Feature Line Geometry> + Cách 2: Nhấn chọn đường Feature Line cần sửa yếu tố hình học rồi chọn mục cần sửa như hình dưới Bước

Read More »
Bài 1C: Tạo đường Feature line từ tuyến đường

Bài 1C: Tạo đường Feature line từ tuyến đường

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

Bước 1: + Cách 1: Vào menu Grading>Create Feature Lines from Alignment + Cách 2: Gõ lệnh CreateFeatureLineFromAlign trên thanh Command Line Bước 2: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhập tuyến

Read More »
Bài 1B: Tạo đường Feature line từ đối tượng có sẵn

Bài 1B: Tạo đường Feature line từ đối tượng có sẵn

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: + Cách 1: Vào Menu Grading>Create Feature Lines from Objects + Cách 2: Gõ lệnh CreateFeatureLines trên thanh Command Line Bước 2: Trên thanh Command

Read More »
Bài 1A: Vẽ đường Feature line

Bài 1A: Vẽ đường Feature line

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

Bước 1: Để vẽ đường Feature Line cần lần lượt làm theo các bước sau: + Cách 1: Vào menu Grading>Draw Feature Line + Cách 2: Gõ lệnh DrawFeatureLine trên thanh Command Line Bước

Read More »