Civil 3D 2014 »

Những tính năng mới và cải tiến quan trọng bản Civil 3D 2014

Những tính năng mới và cải tiến quan trọng bản Civil 3D 2014

Ngô Quốc Việt April 22, 2013 0

1. Tăng cường khả năng tương tác giữa bản Civil 2013 và 2014: Thông thường với các phiên bản Civil 3D trước đây, bản vẽ trong phiên bản mới không thể mở được trực

Read More »