Học Civil 3D qua hình ảnh »

Cách tạo mức so sánh trên trắc dọc, trắc ngang trong Civil 3D

Cách tạo mức so sánh trên trắc dọc, trắc ngang trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt December 18, 2014 1

Read More »
Cách lưu mặt cắt ngang điển hình (Assembly) lên thanh Tool Palettes

Cách lưu mặt cắt ngang điển hình (Assembly) lên thanh Tool Palettes

Ngô Quốc Việt December 10, 2014 0

Read More »
Thiết lập đơn vị và tỷ lệ bản vẽ trong Civil 3D

Thiết lập đơn vị và tỷ lệ bản vẽ trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt October 3, 2013 0

Read More »
Cách tùy chỉnh ghi nhãn cọc tuyến đường theo mẫu bản vẽ Việt Nam

Cách tùy chỉnh ghi nhãn cọc tuyến đường theo mẫu bản vẽ Việt Nam

Ngô Quốc Việt October 3, 2013 0

Read More »
Phương pháp ẩn/hiện Menu và thanh Ribbon

Phương pháp ẩn/hiện Menu và thanh Ribbon

Ngô Quốc Việt October 3, 2013 0

Read More »
Các phương pháp ẩn/hiện thanh Toolspace

Các phương pháp ẩn/hiện thanh Toolspace

Ngô Quốc Việt October 3, 2013 0

Read More »
Chọn nhiều đối tượng với công cụ Select Similar

Chọn nhiều đối tượng với công cụ Select Similar

Ngô Quốc Việt October 3, 2013 0

Công cụ Select Similar trong Civil 3D giúp chọn đồng loạt các đối tượng tương tự nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả: các trắc ngang, đường ống, hố ga,… Bước 1: Nhấn

Read More »
Tạo tuyến đường bằng thanh công cụ Alignment Layout Tools

Tạo tuyến đường bằng thanh công cụ Alignment Layout Tools

Ngô Quốc Việt October 3, 2013 0

Read More »
Sửa đổi thiết lập cho nhiều cọc trong Civil 3D

Sửa đổi thiết lập cho nhiều cọc trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt October 3, 2013 0

Giúp sửa đổi các thiết lập như bề rộng cọc trái, phải, kiểu hiển thị cho nhiều cọc một cách nhanh chóng

Read More »
Cách thêm các thông số tùy biến trong Civil 3D

Cách thêm các thông số tùy biến trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt October 3, 2013 2

Read More »
Thay đổi tỷ lệ trắc dọc trong Civil 3D

Thay đổi tỷ lệ trắc dọc trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt October 3, 2013 1

Read More »
Các phương pháp chọn tuyến trong Civil 3D

Các phương pháp chọn tuyến trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt October 3, 2013 0

Các phương pháp chọn tuyến 

Read More »
Tạo subassembly có hình dáng bất kỳ với LinkMulti trong Civil 3D

Tạo subassembly có hình dáng bất kỳ với LinkMulti trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt October 3, 2013 0

Tạo subassembly có hình dáng bất kỳ với LinkMulti 

Read More »
Hiệu chỉnh các thiết lập cho lý trình trong Civil 3D

Hiệu chỉnh các thiết lập cho lý trình trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt October 3, 2013 0

Read More »
Subassembly mặt đường có làn rẽ trái, cắt dải phân cách LaneFromTaperedMedian1,2

Subassembly mặt đường có làn rẽ trái, cắt dải phân cách LaneFromTaperedMedian1,2

Ngô Quốc Việt October 3, 2013 0

Subassembly mặt đường có làn rẽ trái, cắt dải phân cách 

Read More »