NavisWork Manager »

Gán thuộc tính thể tích vào khối 3D Solids

Gán thuộc tính thể tích vào khối 3D Solids

trunghieu.engineer January 25, 2018 0

Để tận dụng khả năng tính toán khối lượng trong phần mềm Navisworks thì việc gán thuộc tính khối tích vào các khối solid là việc bắt buộc phải làm. Trong Civil 3D có

Read More »
Xuất File dạng ảnh động

Xuất File dạng ảnh động

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Xuất File dạng ảnh động Vào hộp thoại TimeLiner/Simulate chọn Export Animation: Hộp thoại Animation Export hiển thị: * Để xuất ra dạng File ảnh mô tả toàn bộ quá trình mô phỏng tiến

Read More »
Biểu diễn tiến độ dự án theo thời gian thực

Biểu diễn tiến độ dự án theo thời gian thực

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Biểu diễn tiến độ dự án theo thời gian thực Sau khi lập bảng tiến độ quản lý dự án thì ta chuyển sang mục Simulate trong hộp thoại TimeLiner: Mục này mô phỏng

Read More »
Xuất dữ liệu bảng tiến độ quản lý dự án ra CSV, MS Project.

Xuất dữ liệu bảng tiến độ quản lý dự án ra CSV, MS Project.

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Xuất dữ liệu bảng tiến độ quản lý dự án ra CSV, MS Project. Bằng cách chọn Export the schedule trên mục Tasks trong hộp thoại TimeLiner: Có 2 dạng dữ liệu xuất ra

Read More »
Lọc các hạng mục theo tình trạng dự án

Lọc các hạng mục theo tình trạng dự án

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Lọc các hạng mục theo tình trạng dự án Chọn Filter By Status trên mục Task: Bộ lọc sẽ hiển thị: ở đây bộ lọc được hiểu là tiến độ thực tế so với

Read More »
Lập tiến độ dự án bằng phương pháp nhập trực tiếp trong Naviswork Manager

Lập tiến độ dự án bằng phương pháp nhập trực tiếp trong Naviswork Manager

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Lập tiến độ dự án bằng phương pháp nhập trực tiếp Dùng chức năng Task trong TimeLiner Tools để lập tiến độ dự án trực tiếp: Có 2 cách mở chức năng TimeLiner: +

Read More »
Nhập dữ liệu lịch tiến độ từ các nguồn khác

Nhập dữ liệu lịch tiến độ từ các nguồn khác

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Nhập dữ liệu lịch tiến độ từ các nguồn khác Để nhập tiến độ từ các nguồn khác, ta vào Tools TimeLiner/Data Sources: Thêm dữ liệu bên ngoài vào ta chọn Add: Naviswork nhận

Read More »
Cách vẽ các đối tượng đánh dấu vị trí trên mô hình

Cách vẽ các đối tượng đánh dấu vị trí trên mô hình

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Cách vẽ các đối tượng đánh dấu vị trí trên mô hình trong Naviswork + Bước 1: Trên thanh Ribbon/thẻ Review/nhấn mục Draw/ + Bước 2: Nhấn chọn một trong các mục sau: –

Read More »
Cách thêm các đoạn văn bản chú thích vào mô hình

Cách thêm các đoạn văn bản chú thích vào mô hình

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Cách thêm các đoạn văn bản chú thích vào mô hình trong Naviswork + B­ước 1: Trên thanh Ribbon/thẻ Viewpoint/nhấn mục Save Viewpoint + Bước 2: Trên thanh Ribbon/thẻ View/nhấn mục Window/nhấn chọn mục

Read More »
Cách thêm các chú thích vào mô hình

Cách thêm các chú thích vào mô hình

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Cách thêm các chú thích vào mô hình trong Naviswork + Bước 1: Nhấn đúp vào Viewpoint trên cửa sổ Save Viewpoints để mở góc nhìn đã lưu + B­ước 2: Trên thanh Ribbon/thẻ

Read More »
Cách đo diện tích một khu vực trên mô hình

Cách đo diện tích một khu vực trên mô hình

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Cách đo diện tích một khu vực trên mô hình trong Naviswork + B­ước 1: Trên thanh Ribbon/thẻ Review/nhấn mục Measure/nhấn chọn mục Area như hình dưới + Bước 2: Trên mô hình nhấn

Read More »
Cách đo góc giữa ba điểm trên mô hình

Cách đo góc giữa ba điểm trên mô hình

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Cách đo góc giữa ba điểm trên mô hình trong phần mềm Naviswork + Bước 1: Trên thanh Ribbon/thẻ Review/nhấn chọn mục Measure/mục Angle như hình dưới + Bước 2: Trên mô hình nhấn

Read More »
Cách đo khoảng cách giữa hai hay nhiều điểm

Cách đo khoảng cách giữa hai hay nhiều điểm

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 2

Cách đo khoảng cách giữa hai hay nhiều điểm trên mô hình trong Naviswork 1. Cách đo khoảng cách giữa hai điểm:  + Bước 1: Trên thanh Ribbon/thẻ Review/nhấn chọn mục Measure/Point to Point

Read More »
Tô vật liệu cho đối tượng

Tô vật liệu cho đối tượng

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Tô vật liệu cho đối tượng trong Naviswork Thư viện Autodesk Library chứa rất nhiều các loại vật liệu khác nhau cho các đối tượng: Để thiết lập vật liệu cho đối tượng trong

Read More »
Hiển thị bảng vật liệu

Hiển thị bảng vật liệu

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Hiển thị bảng vật liệu trong Naviswork Để hiển thị bảng vật liệu trong Navisworks cần thực hiện theo các bước sau: + Bước 1: Có thể chọn một trong hai cách dưới đây

Read More »