NavisWork Manager »

Thiết lập về bầu trời: thời gian, mặt trời, mây,…

Thiết lập về bầu trời: thời gian, mặt trời, mây,…

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Thiết lập về bầu trời: thời gian, mặt trời, mây,…cho mô hình trong Naviswork + Bước 1: Trên thanh Ribbon/thẻ Render/nhấn chọn mục Autodesk Rendering như mục 2 hình dưới + Bước 2: Trên

Read More »
Thiết lập về ảnh nền

Thiết lập về ảnh nền

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Thiết lập về ảnh nền cho mô hình trong Naviswork + Bước 1: Có thể chọn một trong những cách dưới đây để bắt đầu thiết lập về ảnh nền – Cách 1: Nhấn

Read More »
Biên tập video giới thiệu mô hình với công cụ Animator

Biên tập video giới thiệu mô hình với công cụ Animator

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Biên tập video giới thiệu mô hình với công cụ Animator Để hiển thị công cụ Animator ta vào View/Windows và chọn Animator: Hoặc vào Home/Tools và chọn Animator: Hộp thoại Animator hiển thị:

Read More »
Xuất ảnh chụp mô hình

Xuất ảnh chụp mô hình

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Xuất ảnh chụp mô hình 1. Với ảnh chất lượng bình thường: Bước 1: Bước 2: 2. Với ảnh chất lượng cao: Bước 1: Bước

Read More »
Di chuyển trong mô hình bằng công cụ: Walk, Fly

Di chuyển trong mô hình bằng công cụ: Walk, Fly

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Di chuyển trong mô hình bằng công cụ: Walk, Fly Walk: là chức năng di chuyển trong mô hình giống như ta đi bộ trên đó Fly: là chức năng di chuyển xung quanh

Read More »
Di chuyển trong mô hình bằng chuột và bàn phím

Di chuyển trong mô hình bằng chuột và bàn phím

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Cách di chuyển trong mô hình bằng chuột và bàn phím: 1. Di chuyển bằng chuột: Dùng con lăn đẩy về phía trước để Zoom lớn vị trí cần xem: Kéo ngược lại phía

Read More »
Application Menu

Application Menu

Ngô Quốc Việt May 24, 2015 0

Application Menu Thanh Application Menu bao gồm các công cụ sau: + New: Tạo mới mô hình + Open: Mở mô hình + Save: lưu dữ liệu mô hình + Save As: Lưu mô

Read More »
Xuât báo cáo về phân tích đụng chạm

Xuât báo cáo về phân tích đụng chạm

Ngô Quốc Việt February 15, 2015 0

Xuât báo cáo về phân tích đụng chạm Sau khi thực hiện phân tích đụng chạm tiến hành xuất kết quả phân tích như sau: Bước 1: Bước 2: Chọn vị trí và nhâp

Read More »
Di chuyển trong mô hình bằng các góc nhìn (Viewpoint)

Di chuyển trong mô hình bằng các góc nhìn (Viewpoint)

Ngô Quốc Việt February 15, 2015 0

Di chuyển trong mô hình bằng các góc nhìn (ViewPoint) 1. Cách lưu các góc nhìn:  + Bước 1: Dùng các công cụ điều hướng để di chuyển trong mô hình đến một góc

Read More »
Di chuyển trong mô hình bằng thanh công cụ Steering Wheels

Di chuyển trong mô hình bằng thanh công cụ Steering Wheels

Ngô Quốc Việt February 15, 2015 0

Di chuyển trong mô hình bằng thanh công cụ Steering Wheels Cần mở công cụ Steering Wheels lên bằng cách chọn Viewpoint/Navigate và chọn Steering Wheels: Chọn công cụ Steering Wheels có dấu mũi

Read More »
Di chuyển trong mô hình bằng công cụ Orbit

Di chuyển trong mô hình bằng công cụ Orbit

Ngô Quốc Việt February 15, 2015 0

Công cụ Orbit giúp di chuyển trong không gian mô hình cho phép xoay theo góc bất kỳ. Có ba công cụ Orbit như sau: + Orbit:  + Free Orbit:  + Constrained Orbit:  1. Cách

Read More »
Di chuyển trong mô hình bằng công cụ: Pan, Zoom

Di chuyển trong mô hình bằng công cụ: Pan, Zoom

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Di chuyển trong mô hình bằng các công cụ: Pan, Zoom + Công cụ Pan:  Để di chuyển trong mô hình bằng công cụ Pan, cần làm theo các bước – Bước 1: Nhấn

Read More »
Cách ẩn/hiện thanh công cụ Navigation Bar

Cách ẩn/hiện thanh công cụ Navigation Bar

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

1. Giới thiệu thanh công cụ Navigation: Thanh công cụ Navigation Bar bao gồm các công cụ giúp cho việc điều hướng trong mô hình dễ dàng hơn: 2. Cách ẩn/hiển thị công cụ

Read More »
Cách lưu mô hình trong Naviswork Manager

Cách lưu mô hình trong Naviswork Manager

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Cách lưu mô hình trong Naviswork Manager 1. Cách lưu mô hình: Cách 1: Cách 2: 2. Cách lưu mô hình với một tên khác

Read More »
Tạo mới tệp dữ liệu cho mô hình trong Navisowork Manager

Tạo mới tệp dữ liệu cho mô hình trong Navisowork Manager

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Để tạo mới tệp dữ liệu cho mô hình trong Naviswork Manager, có hai cách như sau: + Cách 1: Nhấn biểu tượng góc trên cùng, bên trái rồi chọn mục New + Cách

Read More »