NavisWork Manager »

Cách thiết lập hiển thị số lượng danh sách các File được mở gần nhất

Cách thiết lập hiển thị số lượng danh sách các File được mở gần nhất

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Cách hiệu chỉnh số lượng danh sách các File được mở gần nhất Trong Navisworks, mặc định của chương trình hiểnthị danh sách các file được mở gần nhất là 4 file như hình

Read More »
Thiết lập thời gian tự động lưu cho mô hình

Thiết lập thời gian tự động lưu cho mô hình

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Trong Naviswork, để thiết lập thời gian tự động lưu cho mô hình, cần thực hiện theo các bước dưới đây: + Bước 1: Nhấn lần lượt theo mục 1, 2 như hình dưới

Read More »
Thiết lập về đơn vị

Thiết lập về đơn vị

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Để thiết lập về đơn vị cho mô hình trong Naviswork, cần thực hiện các bước sau: + Bước 1: Nhấn lần lượt vào mục 1 và mục 2 (Options) như hình dưới đây

Read More »
Thanh Ribbon

Thanh Ribbon

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

1. Giới thiệu thanh Ribbon Thanh Ribbon là thanh công cụ chính giúp truy cập tới các lệnh thực thi Cấu tạo: Thanh Ribbon chia thành nhiều thẻ khác nhau như hình dưới: +

Read More »
Application Menu

Application Menu

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Application Menu Thanh Application Menu bao gồm các công cụ sau: + New: Tạo mới mô hình + Open: Mở mô hình + Save: lưu dữ liệu mô hình + Save As: Lưu mô

Read More »
Học Naviswork Manager qua video

Học Naviswork Manager qua video

Ngô Quốc Việt January 31, 2015 0

Bài 1: Navigation Bài 2: Basic Options and Window Management Bài 3: Appending Files and Filetypes Bài 4: Find Items and Sets Bài 5: Selection Tree Fundamentals Bài 6: Clash Detection Fundamentals Bài 7:

Read More »
Cách mở mô hình với Naviswork Manager 2014

Cách mở mô hình với Naviswork Manager 2014

Ngô Quốc Việt January 26, 2015 0

Để mở mô hình trong Naviswork Manager, cần thực hiện các bước sau: + Bước 1: có một số cách như sau – Cách 1: Nhấn chọn và chọn mục Open trong đó: * Open:

Read More »
Cách thêm/bớt dữ liệu vào mô hình trong Naviswork Manager 2014

Cách thêm/bớt dữ liệu vào mô hình trong Naviswork Manager 2014

Ngô Quốc Việt January 26, 2015 0

1. Cách thêm/bớt dữ liệu vào mô hình: Có một số cách dưới đây giúp thêm dữ liệu vào mô hình dự án + Cách 1: Trên thanh Ribon, thẻ Home, bảng : nhấn

Read More »
Phân tích va chạm trong Naviswork Manager 2014

Phân tích va chạm trong Naviswork Manager 2014

Ngô Quốc Việt January 20, 2015 1

Cách phân tích đụng chạm giữa hai nhóm đối tượng trong Naviswork + Bước 1: Trên thanh Ribbon/thẻ Home, nhấn chọn mục Clash Detective như mục 2 hình dưới + Bước 2: Trên hộp

Read More »