Storm and Sanitary Analysis »

Khai báo đường cong mưa (IDF) theo cường độ giới hạn trong Storm and Sanitary Analysis

Khai báo đường cong mưa (IDF) theo cường độ giới hạn trong Storm and Sanitary Analysis

Ngô Quốc Việt January 13, 2017 0

Trong phần mềm Storm and Sanitary Analysys, thông số đầu vào cho phương pháp thích hợp là đường cong mưa (IDF) là đường cong thể hiện mối quan hệ giữa 3 thông số: cường

Read More »
Xuất video hiển thị phân tích hoạt động

Xuất video hiển thị phân tích hoạt động

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Bước 1: Bước

Read More »
Hiển thị trắc dọc tuyến đường ống

Hiển thị trắc dọc tuyến đường ống

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Để xuất trắc dọc tuyến đường ống mạng lưới thoát nước, cần làm theo các bước sau: Bước 1: Vào menu Output>Profle Plot Bước 2: Thanh công cụ Profile Plot hiển thị. Tiếp theo

Read More »
Phân tích hoạt động mạng lưới thoát nước

Phân tích hoạt động mạng lưới thoát nước

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Để tiến hành phân tích hoạt động mạng lưới thoát nước sau khi đã thiết lập các tùy chọn, cần tiến hành theo các bước sau: Bước 1: + Cách 1: Vào menu Analysis>Perform

Read More »
Thiết lập tùy chọn phân tích hoạt động mạng lưới thoát nước

Thiết lập tùy chọn phân tích hoạt động mạng lưới thoát nước

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Để tiến hành phân tích hoạt động mạng lưới thoát nước cần tiến hành các bước như sau: Bước 1: Thiết lập các tùy chọn cho phân tích hoạt động mạng lưới + Vào

Read More »
Thay đổi các hố ga cho đường ống kết nối

Thay đổi các hố ga cho đường ống kết nối

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Để thay đổi các node mà đường ống gắn vào, có hai phương pháp sau: Phương pháp 1: Bước 1: Mở hộp thoại Conveyance Links (Xem lại bài trước) Bước 2: Trên hộp thoại

Read More »
Sửa thuộc tính đường ống liên kết

Sửa thuộc tính đường ống liên kết

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Bước 1: Có hai phương pháp mở hộp thoại Conveyance Links Phương pháp 1: Nhấn chọn đường ống cần sửa rồi nhấn chuột phải chọn Properties… Phương pháp 2: Nhấn chọn đường ống cần

Read More »
Thêm đường ống liên kết

Thêm đường ống liên kết

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây + Cách 1: Vào menu Input>Conveyance Links… + Cách 2: Nhấn biểu tượng Conveyance Links trên thanh công cụ như hình dưới Bước 2: Chọn

Read More »
Chuyển đối hố ga thành các đối tượng khác

Chuyển đối hố ga thành các đối tượng khác

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Bước 1: Nhấn chọn hố ga cần chuyển đổi rồi nhấn chuột phải chọn Convert to Bước 2: Chọn đối tượng để chuyển đổi hố ga: + Outfall: Cửa xả  + Flow Diversion  +

Read More »
Cách sửa tọa độ hố ga

Cách sửa tọa độ hố ga

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Bước 1: Nhấn chọn hố ga trên thẻ Plan View rồi nhấn chuột phải chọn Edit Coordinates… Bước 2: Trên hộp thoại Edit Coordinates, sửa tọa độ của hố ga. Nhấn Ok để kết

Read More »
Cách sửa thuộc tính hố ga

Cách sửa thuộc tính hố ga

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Bước 1: Có hai phương pháp để mở hộp thoại Junctions như sau Phương pháp 1: Nhấn chọn hố ga trên thẻ Plan View rồi nhấn chuột phải chọn Properties Phương pháp 2: Nhấn chọn hố

Read More »
Cách thêm hố ga

Cách thêm hố ga

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây Cách 1: Vào menu Input>Junctions… Cách 2: Trên thanh công cụ Toolbar, nhấn chọn biểu tượng như hình dưới Bước 2: Trên thẻ Plan View,

Read More »
Định nghĩa và thêm các đường thủy triều

Định nghĩa và thêm các đường thủy triều

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Cách thêm các đường thủy triều trong Storm and Sanitary Analaysis Bước 1: + Cách 1: Vào menu Input>Outfall Tidal Curves… + Cách 2: Nhấn trực tiếp vào biểu tượng mục Outfall Tidal Curves

Read More »
Thêm các biểu đồ nước thải

Thêm các biểu đồ nước thải

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Cách thêm các biểu đồ nước thải trong Storm and Sanitary Analysis Bước 1: + Cách 1: Vào menu Input>Sanitary Time Patterns… + Cách 2: Nhấn trực tiếp biểu tượng Sanitary Time Patterns trên

Read More »
Thêm lưu vực (Subbasin)

Thêm lưu vực (Subbasin)

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây + Cách 1: Vào menu Input>Subbasins… + Cách 2: Trên thanh công cụ nhấn chọn biểu tượng như hình dưới để thêm lưu vực Bước

Read More »