AutoCAD Civil 3D »

Rải taluy đào đắp trong thiết kế đường bằng Civil 3D!

Rải taluy đào đắp trong thiết kế đường bằng Civil 3D!

Ngô Quốc Việt July 1, 2012 0

Chú thích: để làm rõ hơn cho bài viết mình xin sửa lại cụm từ  “vẽ mái taluy” bằng cụm từ “rải taluy” giống trong Nova để các bạn hiểu rõ hơn. Rải taluy

Read More »
Đường cong IDF (Intensity – Duration – Frequency)

Đường cong IDF (Intensity – Duration – Frequency)

Ngô Quốc Việt June 25, 2012 2

Chú thích: Bài viết thay thế Dự thảo TCVN51-2008 bằng TCVN7957-2008 cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong phần mềm Autodesk Storm and Sanitary Analysis  một dữ liệu đầu vào quan trọng

Read More »
Cách khắc phục một số lỗi của Tool XMLtoNTD của tác giả Phạm Công Thịnh

Cách khắc phục một số lỗi của Tool XMLtoNTD của tác giả Phạm Công Thịnh

Ngô Quốc Việt June 23, 2012 1

Phần mềm civil 3D được ứng dụng rất tốt để vạch tuyến vì civil 3d có nhiều công cụ trợ giúp công tác vạch tuyến một cách tối ưu và nhanh chóng. Trong khi

Read More »
Cách thống kê rãnh trên trắc dọc trong Civil 3D!

Cách thống kê rãnh trên trắc dọc trong Civil 3D!

Ngô Quốc Việt June 19, 2012 3

Chú thích: Các bạn có thể sử dụng cách làm trong bài viết này áp dụng cho một số nội dung khác sau: + Trong thiết kế tường chắn: vẽ đường đỉnh cũng như

Read More »
Cách sửa bề mặt địa hình bằng cách co kéo trực tiếp trên trắc ngang trong Civil 3D

Cách sửa bề mặt địa hình bằng cách co kéo trực tiếp trên trắc ngang trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt June 19, 2012 10

Các bạn thân mến! Chăc hẳn các bạn đã rất quen thuộc với phần mềm Nova trong công tác tư vấn giao thông. Khi tôi sử dụng phần mềm Nova để thiết kế đường

Read More »
Bản chất thiết kế nút giao trong Civil 3D!

Bản chất thiết kế nút giao trong Civil 3D!

Ngô Quốc Việt June 17, 2012 3

1. Đặt vấn đề: Trong thiết kế giao thông thì phần nút giao là phần tương đối phức tạp vì tính chất cấu tạo của nút vừa đảm bảo giao thông vừa đảm bảo thoát

Read More »
Khắc phục lỗi bề mặt che tuyến đường của công cụ Drive trong Civl 3D

Khắc phục lỗi bề mặt che tuyến đường của công cụ Drive trong Civl 3D

Ngô Quốc Việt June 15, 2012 1

Công cụ Drive trong Civl 3D rất hữu ích cho việc kiểm tra tuyến đường về mặt thẩm mỹ cũng như đảm bảo tầm nhìn. Tuy nhiên khi bạn dùng công cụ này, bạn

Read More »
Xuất hồ sơ phần bình đồ – trắc dọc – trắc ngang trong Civil 3D!

Xuất hồ sơ phần bình đồ – trắc dọc – trắc ngang trong Civil 3D!

Ngô Quốc Việt June 14, 2012 0

Sau khi hoàn thành xong công tác thiết kế thì công việc cuối cùng là hoàn thiện và xuất hồ sơ thiết kế. Phần mềm Civil 3D cung cấp đầy đủ các công cụ

Read More »
Độ mở rộng đường cong có siêu cao trong Civil 3D!

Độ mở rộng đường cong có siêu cao trong Civil 3D!

Ngô Quốc Việt June 13, 2012 5

Phần tiếp theo trong phần siêu cao là cách hiệu chỉnh độ mở rộng trong đường cong có siêu cao theo TCVN: Độ mở rộng đường cong có hai cách tiếp cận khác nhau.

Read More »
Quay siêu cao trong Autocad Civil 3D theo TCVN

Quay siêu cao trong Autocad Civil 3D theo TCVN

Ngô Quốc Việt June 13, 2012 20

Một trong những nội dung quan trọng khi thiết kế đường ô tô là quay  siêu cao trong đường cong bằng. Phần mềm Civil 3D sử dụng tiêu chuẩn AASHTO để thiết kế siêu

Read More »