BIM – Tương tác »

Đồ họa Game Unreal Engine 4 áp dụng cho Kỹ thuật – Tại sao không?

Đồ họa Game Unreal Engine 4 áp dụng cho Kỹ thuật – Tại sao không?

Ngô Quốc Việt December 10, 2015 0

Hiện tại công nghệ đồ họa Unreal Engine đã bước sang công nghệ đời thứ 4 được 3 năm nay, tuy nhiên ứng dụng thực tế chỉ sắp được áp dụng vào năm 2015

Read More »
Giới thiệu về tương tác lái xe trên mô hình BIM

Giới thiệu về tương tác lái xe trên mô hình BIM

Ngô Quốc Việt January 14, 2015 0

Read More »