Thực tế ảo (VR) »

Cách quan sát mô hình bằng kính Oculus Rift DK1 với Infrawork 360

Cách quan sát mô hình bằng kính Oculus Rift DK1 với Infrawork 360

Ngô Quốc Việt January 29, 2015 0

Công nghệ thực tế ảo (VR) có một tiềm năng to lớn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong lĩnh vực xây dựng, công nghệ này ngày càng được quan tâm

Read More »
Trải nghiệm thực tế ảo với Infrawork

Trải nghiệm thực tế ảo với Infrawork

Ngô Quốc Việt January 14, 2015 0

Read More »