Cogo Point »

Bài 4D: Về nhóm điểm _All Points

Bài 4D: Về nhóm điểm _All Points

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

Nhóm điểm _All Points là nhóm điểm mặc định phần phầm Civil 3D tự động tạo ra khi tạo hoặc nhập điểm vào bản vẽ. Vì vậy, với nhóm điểm _All Points thì không thể

Read More »
Bài 4C: Về bộ lọc điểm (Query) cho nhóm điểm

Bài 4C: Về bộ lọc điểm (Query) cho nhóm điểm

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

1. Định nghĩa bộ lọc điểm Query Builder: Bộ lọc điểm Query Builder trong nhóm điểm giúp tạo bộ lọc để lọc ra các điểm thỏa mãn các điều kiện cho trước rồi thêm

Read More »
Bài 4B: Cách sửa nhóm điểm

Bài 4B: Cách sửa nhóm điểm

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

1. Sửa đổi thuộc tính của nhóm điểm: Bước 1: Trên thanh công cụ Toolspace>thẻ Prospector>nhấn chuột phải vào nhóm điểm cần sửa và chọn Properties Bước 2: Hộp thoại Point Group Properties hiện

Read More »
Bài 4A: Tạo mới nhóm điểm (Point Group)

Bài 4A: Tạo mới nhóm điểm (Point Group)

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

1. Nhóm điểm (Point Group) là gì? Nhóm điểm là một tập hợp các điểm được lọc ra theo một tiêu chuẩn nhất định phục vụ mục đích quản lý. Có thể sử dụng thuộc

Read More »
Bài 3B: Hiển thị danh sách toàn bộ các điểm trên bản vẽ

Bài 3B: Hiển thị danh sách toàn bộ các điểm trên bản vẽ

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

Để hiển thị danh sách toàn bộ các điểm trên bản vẽ, cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây Cách 1: Vào menu Points>List Points…

Read More »
Bài 3A: Kiểu hiển thị và gắn nhãn cho điểm

Bài 3A: Kiểu hiển thị và gắn nhãn cho điểm

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

1. Cấu tạo điểm: Cấu tạo một điểm với: + Kiểu hiển thị điểm (Point Style) + Kiểu nhãn điểm (Point Label Style) 2. Sửa đổi kiểu hiển thị và kiểu nhãn điểm: Bước

Read More »
Bài 2B: Áp cao độ bề mặt cho điểm

Bài 2B: Áp cao độ bề mặt cho điểm

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây + Cách 1: Vào menu Points>Edit Points>Elevations from Surface… + Cách 2: Gõ lệnh EditPointSurfaceElevs trên thanh Command Line Bước 2: Hộp thoại Select surface, chọn

Read More »
Bài 2A: Nâng/hạ đều cao độ tất cả các điểm

Bài 2A: Nâng/hạ đều cao độ tất cả các điểm

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

Để nâng/hạ đều cao độ của tất cả các điểm, thực hiện theo những bước sau: Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: + Cách 1: Vào menu Points>Edit Points>Datum… + Cách

Read More »
Bài 1H: Tạo bộ từ khóa mô tả điểm

Bài 1H: Tạo bộ từ khóa mô tả điểm

Ngô Quốc Việt February 8, 2015 0

1. Bộ từ khóa mô tả điểm dùng là gì?  Một bộ từ khóa mô tả điểm bao gồm các bộ quy tắc và dựa vào đó Civil 3D tự động gán kiểu hiển

Read More »
Bài 1G: Cách nhập/xuất điểm

Bài 1G: Cách nhập/xuất điểm

Ngô Quốc Việt February 8, 2015 0

Để nhập hoặc xuất điểm, thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây Cách 1: Vào menu Points>Import/Export Points>Import Points (Nhập điểm) hoặc Export Points (Xuất điểm)

Read More »
Bài 1F: Tạo điểm giao hai tuyến đường

Bài 1F: Tạo điểm giao hai tuyến đường

Ngô Quốc Việt February 8, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây Cách 1: Vào menu Points>Create Points – Intersections>Alignmnet/Alignment Cách 2: Mở thanh công cụ Create Points rồi nhấn chọn mục Alignment/Alignment như hình dưới Cách

Read More »
Bài 1E: Tạo điểm trên bề mặt

Bài 1E: Tạo điểm trên bề mặt

Ngô Quốc Việt February 8, 2015 1

1. Tạo điểm bất kỳ trên bề mặt: Bước 1:  Chọn một trong những cách dưới đây: Cách 1: Vào menu Points>Create Points – Surface>Random Points như hình dưới Cách 2: Trên thanh Ribbon>thẻ

Read More »
Bài 1D: Tạo các điểm cách đều và  dọc theo tuyến đường

Bài 1D: Tạo các điểm cách đều và dọc theo tuyến đường

Ngô Quốc Việt February 8, 2015 0

1. Cách tạo điểm: Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: Cách 1: Vào menu Create Points – Alignmnets>Divide Alignment hoặc Measure Alignment Cách 2: Trên thanh công cụ Create Points chọn

Read More »
Bài 1C: Tạo điểm thông thường

Bài 1C: Tạo điểm thông thường

Ngô Quốc Việt February 8, 2015 0

Cách 1: Vào Menu Points>Create Points – Miscellaneous>Manual   Cách 2: Trên thanh Ribbon>thẻ Home>bảng Create Ground Data>Points>Create Points – Miscellaneous>Manual Cách 3: Gọi thanh công cụ Create Points bằng cách vào menu Points>Create

Read More »
Bài 1B: Nhập điểm khảo sát cho tuyến đường

Bài 1B: Nhập điểm khảo sát cho tuyến đường

Ngô Quốc Việt February 8, 2015 0

Để nhập điểm khảo sát cho tuyến đường, cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Cách 1: Vào menu Points>Create-Alignments>Import from File Cách 2: Vào menu Points>Create Points.. rồi trên thanh công

Read More »