Surface »

Cách thiết lập kiểu hiển thị đường đồng mức phân tích cho bề mặt

Cách thiết lập kiểu hiển thị đường đồng mức phân tích cho bề mặt

Ngô Quốc Việt September 24, 2017 0

Trong khi sử dụng AutoCAD Civil 3D thường sử dụng các công cụ phân tích bề mặt như phân tích cao độ, độ dốc, đường đồng mức theo cao độ. Với trường hợp phân

Read More »
Xây dựng bề mặt tổng hợp từ nhiều bề mặt trong AutoCAD Civil 3D

Xây dựng bề mặt tổng hợp từ nhiều bề mặt trong AutoCAD Civil 3D

Ngô Quốc Việt March 8, 2017 0

Để xây dựng bề mặt tổng hợp từ nhiều bề mặt thành phần trong AutoCAD Civil 3D, cần thực hiện lần lượt theo các bước sau: – Bước 1: Tạo bề mặt mới bằng

Read More »
Cách lấy dữ liệu địa hình vào AutoCAD Civil 3D

Cách lấy dữ liệu địa hình vào AutoCAD Civil 3D

Ngô Quốc Việt January 10, 2017 8

Chức năng lấy địa hình từ Google Earth vào AutoCAD Civil 3D đã có từ phiên bản AutoCAD Civil 3D 2012. Tuy nhiên vì một số lý do mà chức năng này bị loại

Read More »
Bài 5A: Phân tích bề mặt trong Autocad Civil 3D

Bài 5A: Phân tích bề mặt trong Autocad Civil 3D

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

1. Giới thiệu: Công cụ phân tích bề mặt trong Civil 3D giúp phân tích sâu hơn các thuộc tính bề mặt như cao độ, độ dốc, đường đồng mức,…giúp cung cấp thông tin

Read More »
Bài 4B: Gắn nhãn cho bề mặt (Phần 2: Đường đồng mức bề mặt)

Bài 4B: Gắn nhãn cho bề mặt (Phần 2: Đường đồng mức bề mặt)

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

1. Gắn nhãn cho đường đồng mức: Để gắn nhãn cho bề mặt, cần thực hiện các bước dưới đây: Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: Cách 1: Vào menu Surfaces>Contour

Read More »
Bài 4A: Gắn nhãn cho bề mặt (Phần 1)

Bài 4A: Gắn nhãn cho bề mặt (Phần 1)

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

1. Cách gắn nhãn cho bề mặt: Bước 1: Chọn một trong những cách sau: + Cách 1: Vào menu Surfaces>Add Surface Labels>Add Surface Labels… Hoặc nhấn chọn bề mặt cần gắn nhãn. Trên

Read More »
Bài 3D: Các thiết lập về hướng dốc, cao độ, độ dốc và mũi tên hướng dốc bề mặt

Bài 3D: Các thiết lập về hướng dốc, cao độ, độ dốc và mũi tên hướng dốc bề mặt

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

1. Thiết lập về hướng dốc: 2. Thiết lập về cao độ: 3. Thiết lập về độ dốc: 4. Thiết lập về mũi tên hướng dốc

Read More »
Bài 3B: Sửa đổi kiểu hiển thị bề mặt

Bài 3B: Sửa đổi kiểu hiển thị bề mặt

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: + Cách 1: Vào menu Surfaces>Edit Surface>Edit Surface Style… Tiếp theo, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn bề mặt cần sửa kiểu

Read More »
Bài 3A: Sử dụng các kiểu hiển thị khác nhau cho bề mặt

Bài 3A: Sử dụng các kiểu hiển thị khác nhau cho bề mặt

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

Phương pháp 1: Bước 1: Mở hộp thoại Surface Properties. Chọn một trong những cách dưới đây: + Cách 1: Vào menu Surfaces>Edit Surface>Edit Surface Properties… + Cách 2: Nhấn chọn bề mặt cần

Read More »
Bài 2F: Các phương pháp xóa bề mặt

Bài 2F: Các phương pháp xóa bề mặt

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

1. Các bề mặt có thể xóa: Cách 1: Trên thanh Toolspace>thẻ Prospector>nhấn chuột phải vào bề mặt cần xóa chọn Delete… + Áp dụng: Các bề mặt TIN chưa liên kết tạo trắc

Read More »
Bài 2E: Thêm/xóa cạnh lưới tam giác

Bài 2E: Thêm/xóa cạnh lưới tam giác

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

Chú ý: Trước khi tiến hành thêm cạnh, xóa cạnh của lưới tam giác bề mặt cần cho hiển thị lưới tam giác trong kiểu hiển thị bề mặt (Surface Style) như hình dưới:

Read More »
Bài 2D: Đảo cạnh lưới tam giác

Bài 2D: Đảo cạnh lưới tam giác

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

Điều kiện để việc đảo cạnh lưới tam giác thành công: You must click within 1 unit of an edge. Two visible triangles are separated by the edge. The edge is not a breakline

Read More »
Bài 2B: Nâng/hạ cao độ toàn bộ bề mặt

Bài 2B: Nâng/hạ cao độ toàn bộ bề mặt

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

Để nâng/hạ cao độ toàn bộ bề mặt, cần thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: + Cách 1: Vào menu Surfaces>Edit Surface>Raise/Lower Surface  

Read More »
Bài 2A: Thêm, xóa, hiệu chỉnh đỉnh lưới tam giác trên bề mặt

Bài 2A: Thêm, xóa, hiệu chỉnh đỉnh lưới tam giác trên bề mặt

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: Cách 1: Vào menu Surfaces>Edit Surface> + Add Point : để thêm đỉnh hoặc + Delete Point :để xóa đỉnh + Modify Point : để hiệu chỉnh

Read More »
Bài 1G: Thêm nhóm điểm vào bề mặt

Bài 1G: Thêm nhóm điểm vào bề mặt

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: Cách 1: Trên thanh Toolspace, nhấn vào dấu + mục Surfaces để mở rộng các mục, nhấn chuột phải mục Point Group và chọn Add…

Read More »