Surface »

Bài 1D: Thêm đường đồng mức cho bề mặt

Bài 1D: Thêm đường đồng mức cho bề mặt

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

1. Đường đồng mức là gì? + Định nghĩa đường đồng mức: Đường đồng mức hay còn gọi là đường bình độ của mặt đất. Đường đồng mức là đường nối liền các điểm

Read More »
Bài 1C: Thêm dữ liệu tập tin chứa điểm cho bề mặt

Bài 1C: Thêm dữ liệu tập tin chứa điểm cho bề mặt

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

Để thêm tập tin chứa dữ liệu điểm (Point File) vào bề mặt cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: Cách 1: Trên thanh Toolspace,

Read More »
Bài 1B: Cách thêm dữ liệu cho bề mặt

Bài 1B: Cách thêm dữ liệu cho bề mặt

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 3

Để thêm dữ liệu cho bề mặt chọn một trong những cách dưới đây: Cách 1: Trên thanh Toolspace>thẻ Propector nhấn dấu + mục Surface để mở rộng, chọn bề mặt muốn thêm dữ

Read More »
Bài 1A: Tạo mới bề mặt

Bài 1A: Tạo mới bề mặt

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

Định nghĩa và phân loại bề mặt: + Định nghĩa: Bề mặt là một đối tượng cơ bản của AutoCAD Civil 3D thể hiện địa hình hay cao độ một khu đất hoặc trong

Read More »