Alignment »

Bài 7B: Chuyển đổi số liệu khảo sát tuyến đường từ NTD, ANTD, TEDI sang định dạng của Civil 3D

Bài 7B: Chuyển đổi số liệu khảo sát tuyến đường từ NTD, ANTD, TEDI sang định dạng của Civil 3D

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 10

1. Chuyển đổi từ định dạng .NTD: Bước 1: Chạy tuyến từ file .ntd Từ file ntd chạy tuyến trong Nova bằng cách gõ lệnh t trên thanh Command Line. + Gõ lệnh dtc

Read More »
Bài 6B: Gắn nhãn cho tuyến đường

Bài 6B: Gắn nhãn cho tuyến đường

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: + Cách 1: Vào menu Alignments>Add Alignment Labels>Add Alignment Labels… + Cách 2: Nhấn chọn tuyến đường cần gắn nhãn và nhấn chuột phải chọn

Read More »
Bài 6A: Thay đổi tên viết tắt nhãn ghi tuyến đường

Bài 6A: Thay đổi tên viết tắt nhãn ghi tuyến đường

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Để thay đổi tên viết tắt nhãn ghi tuyến đường cho phù hợp bản vẽ kiểu Việt Nam, cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Trên thanh Toolspace chuyển sang thẻ Setting

Read More »
Bài 5A: Kiểu hiển thị tuyến đường

Bài 5A: Kiểu hiển thị tuyến đường

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách sau để mở hộp thoại Alignment Style Cách 1: Nhấn chọn tuyến đường cần sửa kiểu hiển thị và nhấn chuột phải chọn Edit Alignment Style… Cách

Read More »
Bài 4A: Mở rộng tuyến đường

Bài 4A: Mở rộng tuyến đường

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

1. Mở rộng tuyến đường tạo điểm đỗ xe: Bước 1: Chọn một trong những cách dưới + Cách 1: Nhấn chọn tuyến đường cần tạo mở rộng, nhấn chuột phải chọn Add Widening…

Read More »
Bài 3C: Các phương pháp sửa siêu cao

Bài 3C: Các phương pháp sửa siêu cao

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

1. Phương pháp 1: Sửa siêu cao bằng cửa sổ Panorama Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: + Cách 1: Nhấn chọn tuyến muốn sửa siêu cao, nhấn chuột phải chọn

Read More »
Bài 3B: Xuất biểu đồ siêu cao

Bài 3B: Xuất biểu đồ siêu cao

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

1. Xuất biểu đồ siêu cao: Để xuất biểu đồ siêu cao, cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Nhấn chọn tuyến đường cần xuất biểu đồ siêu cao, trên thanh Ribbon>thẻ Alignment>bảng

Read More »
Bài 3A: Áp siêu cao cho tuyến

Bài 3A: Áp siêu cao cho tuyến

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Để áp siêu cao cho tuyến đường, cần thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Chọn một trong  những cách dưới đây: + Cách 1: Nhấn chuột phải vào đường tim tuyến

Read More »
Bài 2D: Các phương pháp chọn tuyến đường trên bản vẽ.

Bài 2D: Các phương pháp chọn tuyến đường trên bản vẽ.

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Trong khi làm việc trên bản vẽ với Civil 3D rất thường xuyên phải chọn tuyến đường phục vụ nhiều hoạt động khác nhau. Tuy nhiên tuyến đường thường hay bị lẫn với các

Read More »
Bài 2C: Sửa tiêu chuẩn thiết kế tuyến

Bài 2C: Sửa tiêu chuẩn thiết kế tuyến

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Chú ý một số thuật ngữ: + Minimum Radius Table: Bảng bán kính cong tròn tối thiểu + Superelevation Attainment Methods: Phương pháp quay siêu cao + Superelevation Table: Bảng độ dốc siêu cao

Read More »
Bài 2B: Thay đổi vận tốc và áp tiêu chuẩn thiết kế tuyến đường

Bài 2B: Thay đổi vận tốc và áp tiêu chuẩn thiết kế tuyến đường

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: + Cách 1: Chọn đường tim tuyến cần sửa rồi nhấn chuột phải chọn Alignment Properties… + Cách 2: Nhấn chọn đường tim tuyến cần

Read More »
Bài 2A: Sửa đổi yếu tố hình học đường tim tuyến

Bài 2A: Sửa đổi yếu tố hình học đường tim tuyến

Ngô Quốc Việt February 13, 2015 0

Thực hiện theo một số cách sau để sửa đổi yếu tố hình học đường tim tuyến: Phương pháp 1: Sửa đổi yếu tố hình học tuyến với thanh công cụ Alignment Layout Tools Bước

Read More »
Bài 1E: Công tác vạch tuyến và cắm cong cơ bản

Bài 1E: Công tác vạch tuyến và cắm cong cơ bản

Ngô Quốc Việt February 13, 2015 0

Các phương pháp vạch tuyến cơ bản: Có hai phương pháp vạch tuyến cơ bản trong Civil 3D là: + Phương pháp 1: Tangent – Tangent (No curves): Vạch đường tang tuyến và cắm

Read More »
Bài 1D: Khai báo thông số đường cong cho đường tim tuyến

Bài 1D: Khai báo thông số đường cong cho đường tim tuyến

Ngô Quốc Việt February 13, 2015 0

Trên thanh Alignment Layout Tools nhấn chọn mục Curve and Spiral Settings…như hình dưới: Chọn sử dụng cong tròn hoặc cong chuyển tiếp. Nếu cong tròn thì chỉ tích chọn mục Curve còn với

Read More »
Bài 1C: Tạo đường tim tuyến ốp trái, phải

Bài 1C: Tạo đường tim tuyến ốp trái, phải

Ngô Quốc Việt February 13, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: Cách 1: Trên thanh Ribbon>thẻ Home>bảng Create Design>Alignment>Create Offset Alignment Khi đó, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn đường tim tuyến để

Read More »