Corridor »

Bài 5: Tạo bề mặt bình đồ

Bài 5: Tạo bề mặt bình đồ

Ngô Quốc Việt March 2, 2015 1

Giải thích bề mặt TOP và DATUM: 1. Tạo mới bề mặt bình đồ: Thực hiện theo các bước ở dưới 2. Tạo bề mặt TOP, DATUM: Với bề mặt TOP, DATUM thực hiện

Read More »
Bài 2: Cách sửa bình đồ

Bài 2: Cách sửa bình đồ

Ngô Quốc Việt March 2, 2015 0

Để sửa đổi bình đồ, chọn một trong những cách dưới đây: Bước 1:  Cách 1: Trên thanh Toolspace>thẻ Propectors chọn bình đồ muốn sửa, nhấn chuột phải chọn Properties… Cách 2: Nhấn chọn

Read More »
Bài 1: Tạo bình đồ

Bài 1: Tạo bình đồ

Ngô Quốc Việt March 2, 2015 9

1. Các thành phần của bình đồ: Để tạo bình đồ thì cần có sẵn các đối tượng sau: + Tuyến đường (Alignment) + Trắc dọc đã có ít nhất phương pháp đường đỏ

Read More »