Section »

Bài 7: Thêm/xóa Offset Assembly cho cắt ngang điển hình

Bài 7: Thêm/xóa Offset Assembly cho cắt ngang điển hình

Ngô Quốc Việt February 27, 2015 0

1. Giới thiệu Assembly Offset: Chức năng Assembly Offset rất phù hợp với các dự án có cắt ngang điển hình phức tạp trong đó, cắt ngang điển hình của phần Assembly Offset được

Read More »
Bài 6: Import Subassembly từ ngoài vào Civil 3D

Bài 6: Import Subassembly từ ngoài vào Civil 3D

Ngô Quốc Việt February 27, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: Cách 1: Vào menu Corridors>Utilities>Import Subassemblies… Cách 2: Mở thanh Tool Palettes rồi nhấn chuột phải và chọn mục Import Subassemblies…như hình dưới Cách 3:

Read More »
Bài 5: Thêm Subassembly từ Subassembly Catalog..

Bài 5: Thêm Subassembly từ Subassembly Catalog..

Ngô Quốc Việt February 27, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: + Cách 1: Vào menu Corridors>Subassembly Catalog… Hoặc vào menu General>Content Brower… + Cách 2: Nhấn chọn cắt ngang điên hình (Assembly) cần thêm Subassembly.

Read More »
Bài 2B: Sửa đổi cắt ngang điển hình

Bài 2B: Sửa đổi cắt ngang điển hình

Ngô Quốc Việt February 27, 2015 4

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: + Cách 1: Nhấn chọn cắt ngang điển hình rồi nhấn chuột phải chọn Assembly Properties… + Cách 2: Nhấn chọn cắt ngang điển hình

Read More »
Bài 2: Thêm các Subassembly cho cắt ngang điển hình

Bài 2: Thêm các Subassembly cho cắt ngang điển hình

Ngô Quốc Việt February 27, 2015 0

1. Cấu tạo Subassembly: Subassembly được tạo thành từ các điểm (Point), liên kết (Link) và Shape như hình minh họa dưới: 2. Cách thêm các Subassembly cho cắt ngang điển hình: Để thêm

Read More »
Bài 1: Tạo cắt ngang điển hình

Bài 1: Tạo cắt ngang điển hình

Ngô Quốc Việt February 27, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây + Cách 1: Vào menu Corridors>Create Assembly… + Cách 2: Gõ lệnh CreateAssembly trên thanh Command Line Bước 2: Hộp thoại Create Assembly hiện ra. Chú

Read More »