Profile »

Bài 2A: Cách sửa đường đỏ

Bài 2A: Cách sửa đường đỏ

Ngô Quốc Việt February 15, 2015 0

Có hai phương pháp để sửa đổi đường đỏ trong Civil 3D. 1. Phương pháp 1: Sửa bằng công cụ Profile Grip View Bước 1: Mở thanh công cụ Profile Layout Tools bằng một trong những

Read More »
Bài 1E: Thêm các mặt cắt lên trắc dọc

Bài 1E: Thêm các mặt cắt lên trắc dọc

Ngô Quốc Việt February 15, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách sau: Cách 1: Vào menu Profiles>Create Profile from Surface… Cách 2: Nhấn chọn bề mặt muốn thêm vào trắc dọc. Trên thanh Ribbon>thẻ TIN Surface>bảng Launch Pad>chọn

Read More »
Bài 1C: Tạo nhanh Trắc dọc

Bài 1C: Tạo nhanh Trắc dọc

Ngô Quốc Việt February 15, 2015 0

Để tạo nhanh trắc dọc, cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: Cách 1: Vào menu Profiles>Quick profile… Cách 2: Gõ lệnh CreateQuickProfile trên thanh Command

Read More »
Bài 1F: Xuất trắc dọc

Bài 1F: Xuất trắc dọc

Ngô Quốc Việt February 15, 2015 7

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây + Cách 1: Vào menu Profiles>Create Profile View… + Cách 2: Gõ lệnh CreateProfileView trên Command Line Bước 2: Hộp thoại Create Profile View – Mục

Read More »
Bài 1B: Vạch đường đỏ

Bài 1B: Vạch đường đỏ

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 5

Sau Bài 1A: Tạo trắc dọc đường đen, bước tiếp theo là vạch đường đỏ. Để vạch đường đỏ cần thực hiện theo các bước sau: 1. Các bước vạch đường đỏ: Bước 1:

Read More »
Bài 1A: Cách tạo trắc dọc đường đen

Bài 1A: Cách tạo trắc dọc đường đen

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Để tạo trắc dọc đường đen trong Civil 3D thực hiện theo những bước sau: Bước 1: Chọn một trong những cách sau: + Cách 1: Vào menu Profiles>Create Profile from Surface…như hình dưới:

Read More »