Pipe Network »

Bài 1B: Tạo hệ thống cấp thoát nước bằng thanh công cụ

Bài 1B: Tạo hệ thống cấp thoát nước bằng thanh công cụ

Ngô Quốc Việt March 11, 2015 0

1. Các bước cơ bản tạo hệ thống cấp thoát nước: Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: + Cách 1: Vào menu Pipes>Create Pipe Network by Layout + Cách 2: Trên

Read More »
Bài 1A: Tạo danh mục (Part List) các loại cống, hố ga thoát nước

Bài 1A: Tạo danh mục (Part List) các loại cống, hố ga thoát nước

Ngô Quốc Việt March 11, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây + Cách 1: Vào menu Pipes>Part List>Create… + Cách 2: Gõ lệnh CreateNetworkPartsList trên thanh Command line Bước 2: Hộp thoại Network Parts List + Thẻ

Read More »