AutoCAD Civil 3D »

Thiết lập Style cho Alignment

Thiết lập Style cho Alignment

Yuri Boyka July 5, 2016 0

Tất cả các màu sắc đường thẳng, đường cong, mũi tên chỉ hướng.. của Alignment đều được chứa trong tập hợp CivilDocument.Styles.AlignmentStyles. Bài hướng dẫn sau giúp ta thiết lập được cách thiết lập kiểu

Read More »
Tạo chú thích cho đối tượng Pipe trong Civil 3D với ứng dụng API

Tạo chú thích cho đối tượng Pipe trong Civil 3D với ứng dụng API

Yuri Boyka January 30, 2016 0

Trong AutoCAD Civil 3D ta có thể thêm chú thích cho đối tượng Pipe với cách thường sử dụng trong Civil3D như hình bên dưới: Sau đây mình xin chia sẻ 1 đoạn code

Read More »
Thiết lập Point Style Marker Size trong Civil3D với ứng dụng API

Thiết lập Point Style Marker Size trong Civil3D với ứng dụng API

Yuri Boyka January 28, 2016 0

Nếu bạn muốn tạo mới PointStyle trong Civil 3D và thiết lập các Marker Size, Scale với .NET API. Việc đầu tiên bạn cần phải tạo Point Style mới hoặc truy cập vào Point

Read More »
Kiểm tra giao cắt giữa các tuyến đường trong Civil 3D với ứng dụng API

Kiểm tra giao cắt giữa các tuyến đường trong Civil 3D với ứng dụng API

Yuri Boyka January 27, 2016 0

Kiểm tra giao cắt giữa các tuyến đường với mục đích thêm các cọc tại các vị trí giao nhau hoặc thêm các nhãn ghi chú tại các vị trí giao nhau đó trên

Read More »
Khởi tạo trắc ngang trong Civil3D với ứng dụng API

Khởi tạo trắc ngang trong Civil3D với ứng dụng API

Yuri Boyka October 28, 2015 0

Các trắc ngang trong SampleLineGroup được nhặt ra từ các SectionSources với tên gọi trong C# là GetSectionSources(). Mà các tập hợp này bao gồm các Objectids. Một ví dụ sau giúp người dùng

Read More »
Tạo vùng Hatch trên trắc dọc trong Civil3D với ứng dụng API

Tạo vùng Hatch trên trắc dọc trong Civil3D với ứng dụng API

Yuri Boyka October 26, 2015 0

Hatch là một tính năng của Profile View trong Civil3D. Hatch thể hiện rõ vùng đào, đắp được giới hạn giữa đường tự nhiên và đường thiết kế trên trắc dọc. Thuộc tính Hatch được

Read More »
Những tính năng mới trong AutoCAD Civil 3D 2016 API

Những tính năng mới trong AutoCAD Civil 3D 2016 API

Yuri Boyka October 22, 2015 0

Để tải chương trình cài đặt Civil 3D  2016 các bạn tải theo đường dẫn sau: http://www.autodesk.com/products/autocad-civil-3d/overview Ở đây mình muốn nêu ra các tính năng mới trong API: Với Alignment: – Thông số

Read More »
Chuyển đổi từ Dynamic sang Static và ngược lại trong Surface trên trắc dọc

Chuyển đổi từ Dynamic sang Static và ngược lại trong Surface trên trắc dọc

Yuri Boyka August 29, 2015 0

Mình xin chia sẻ 1 đoạn code cách updateMode từ Dynamic sang Static và ngược lại của đối tượng Surface trên ProfileView trong Civil3D với ứng dụng API: Profile _profile = tr.GetObject(_item, OpenMode.ForWrite) as

Read More »
Tạo nhãn trên cống trong Civil3D với ứng dụng API

Tạo nhãn trên cống trong Civil3D với ứng dụng API

Yuri Boyka August 28, 2015 0

Mình xin chia sẻ 1 đoạn code cách tạo nhãn và gán nhãn cho tuyến cống trong Civil3D: ObjectId pipeID = ed.GetEntity(opt).ObjectId; CivilDocument civildoc = CivilApplication.ActiveDocument; using (Transaction ts =AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.TransactionManager.StartTransaction()) { ObjectId labelStyleId =

Read More »
Thay đổi điểm bắt đầu và kết thúc của BaseLineRegion trong Civil3D

Thay đổi điểm bắt đầu và kết thúc của BaseLineRegion trong Civil3D

Yuri Boyka August 12, 2015 0

Mình xin chia sẻ 1 đoạn code cách thay đổi lý trình bắt đầu và kết thúc một BaseLineRegion trên Corridor trong civil3d với ứng dụng API: [CommandMethod(“BASELINE”)] public static void BASELINES() { using

Read More »
Lấy tập hợp các cao độ tại các trên Featurline trong Civil3D với ứng dụng API

Lấy tập hợp các cao độ tại các trên Featurline trong Civil3D với ứng dụng API

Yuri Boyka August 7, 2015 0

Mình xin chia sẻ 1 đoạn code lấy các cao độ tại vị trí các đỉnh trên 1 FeatureLine: [CommandMethod(“GETFEATURELINEVERTICAL”)] public static void GETFEATURELINEVERTICALS() { using(acad.DocumentLock acLock = doc.LockDocument()) { using(Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())

Read More »
Xóa nhiều đỉnh trên đường đỏ trong Civil3D với ứng dụng API

Xóa nhiều đỉnh trên đường đỏ trong Civil3D với ứng dụng API

Yuri Boyka August 5, 2015 0

Trong Civil3D có chức năng xóa đỉnh trên Profile(Đường đỏ), tuy nhiên chỉ xóa thủ công từng đỉnh một, mình xin chia sẻ 1 đoạn code xóa nhiều đỉnh trong vùng được chọn với

Read More »
Gán nhãn và thay đổi kiểu hiển thị trên FeatureLine trong Civil3D với ứng dụng API

Gán nhãn và thay đổi kiểu hiển thị trên FeatureLine trong Civil3D với ứng dụng API

Yuri Boyka August 4, 2015 0

Mình xin chia sẻ 1 đoạn code cách gán nhãn và kiểu hiện thị trên FeatureLine mà người dùng tự định nghĩa: [CommandMethod(“LABELFEATURELINE”)] public static void LABELFEATURELINE() { using(Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction()) { //

Read More »
Tạo Sample Line trên tim tuyến đường trong Civil3D với ứng dụng API

Tạo Sample Line trên tim tuyến đường trong Civil3D với ứng dụng API

Yuri Boyka August 3, 2015 0

Mình xin chia sẻ 1 đoạn code cách khởi tạo ra 1 Sample Line Group và tạo ra Sample Line bằng cách chọn điểm trên tuyến đường: [CommandMethod(“SAMPLELINE”)] public static void sampleline() { using (Transaction

Read More »
Tạo profilestyle trong Civil3D với ứng dụng API

Tạo profilestyle trong Civil3D với ứng dụng API

Yuri Boyka August 1, 2015 0

Mình xin chia sẻ 1 đoạn code khởi tạo kiểu hiển thị  của một ProfileStyle trong Civil3D: [CommandMethod(“TAOProfileStyle”)] public void CreateProfileStyle() { using (Transaction ts = doccad.Database.TransactionManager.StartTransaction()) { ObjectId profileStyleId = doc.Styles.ProfileStyles.Add(“MyProfile”); ProfileStyle oProfileStyle =

Read More »