NavisWork Manager »

Giới thiệu Navisworks .NET API (Application Programming Interface) đoạn 3

Giới thiệu Navisworks .NET API (Application Programming Interface) đoạn 3

Yuri Boyka October 5, 2015 0

Truy cập vào thuộc tính đối tượng Thông thường đôi khi chúng ta thường phải nhớ các đối tượng có tên là gì hoặc thuộc tính của chúng là gì?. Tuy nhiên có 1

Read More »
Giới thiệu Navisworks .NET API (Application Programming Interface) đoạn 2

Giới thiệu Navisworks .NET API (Application Programming Interface) đoạn 2

Yuri Boyka September 29, 2015 0

Truy vấn đến Model: Quyền truy cập đến hoạt động dữ liệu:    Document doc = Application.ActiveDocument;         Quyền truy cập đến Model:  Model model = doc.Models[0];   Quyền truy cập

Read More »
Giới thiệu Navisworks .NET API (Application Programming Interface) đoạn 1

Giới thiệu Navisworks .NET API (Application Programming Interface) đoạn 1

Yuri Boyka September 1, 2015 0

Autodesk Navisworks cho phép người dùng tùy biến trên phần mềm với sự hỗ trợ API. Tuy nhiên để có thể tùy biến ứng dụng ta cần tìm hiểu cấu trúc thao tác đến

Read More »