Phân lô đất »

Bài 3B: Gắn nhãn cho lô đất

Bài 3B: Gắn nhãn cho lô đất

Ngô Quốc Việt September 19, 2015 2

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: Cách 1: Vào menu Parcels>Add Parcel Labels>Add Parcel Labels… Cách 2: Nhấn chọn một lô đất bất kỳ, trên thanh Ribbon>thẻ Parcel>bảng Labels & Tables>Add

Read More »
Bài 3A: Kiểu hiển thị lô đất

Bài 3A: Kiểu hiển thị lô đất

Ngô Quốc Việt September 19, 2015 0

Bước 1: Có hai phương pháp dưới đây Phương pháp 1:  Cách 1: Nhấn chọn một lô đất cần sửa kiểu hiển thị rồi nhấn chuột phải chọn Edit Parcel Style… Cách 2: Nhấn

Read More »
Bài 2A: Sửa đổi yếu tố hình học lô đất

Bài 2A: Sửa đổi yếu tố hình học lô đất

Ngô Quốc Việt September 19, 2015 0

Để sửa đổi yếu tố hình học lô đất có thể sử dụng một trong những cách dưới đây: Cách 1: Vào Menu Parcels>Edit Parcel>Chọn mục như hình dưới Cách 2: Nhấn chọn lô

Read More »
Bài 1E: Phân nhỏ lô đất với công cụ Parcel Tool

Bài 1E: Phân nhỏ lô đất với công cụ Parcel Tool

Ngô Quốc Việt September 19, 2015 0

Có ba chế độ giúp phân nhỏ lô đất trong Civil 3D: 1. Chế độ Slide Line: Trên thanh công cụ Parcel Layout Tools nhấn chọn mục Slide Line – Create như hình dưới

Read More »
Bài 1B: Tạo lô đất từ đối tượng cho trước

Bài 1B: Tạo lô đất từ đối tượng cho trước

Ngô Quốc Việt September 19, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: + Cách 1: Vào menu Parcels>Create Parcel from Objects + Cách 2: Gõ lệnh CreateParcelFromObjects trên thanh Command Line Bước 2: Hộp thoại Create Parcels –

Read More »
Bài 1C: Phân lô đất nằm giữa các tuyến đường

Bài 1C: Phân lô đất nằm giữa các tuyến đường

Ngô Quốc Việt September 19, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: + Cách 1: Vào menu Parcels>Create ROW + Cách 2: Gõ lệnh CreateParcelROW trên thanh Command Line Bước 2: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu

Read More »
Bài 1A: Tạo lô đất từ thanh công cụ

Bài 1A: Tạo lô đất từ thanh công cụ

Ngô Quốc Việt September 19, 2015 0

1. Các bước tạo lô đất từ thanh công cụ Parcel Layout Tools: Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây Cách 1: Vào menu Parcels>Create Parcel by Layout… Bước 2: Thanh công

Read More »