Civil 3D 2017 »

Tính năng mới trong AutoCAD Civil 3D 2017

Tính năng mới trong AutoCAD Civil 3D 2017

Ngô Quốc Việt September 24, 2017 0

Trong bài viết này xin điểm lại các tính năng mới của phiên bản Autocad Civil 3D 2017: 1. Cải tiến về corridor: + Khắc phục lỗi chồng chéo corridor tại các điểm ngoặt

Read More »