Subassembly Composer »

Bài 6: Sử dụng tham số trong Autodesk Subassembly Composer

Bài 6: Sử dụng tham số trong Autodesk Subassembly Composer

NgoQuocViet January 10, 2013 2

Trong bài viết này xin tiếp tục giới thiệu với các bạn các công cụ tạo tham số cho Subassembly. Thông thường để sử dụng một Subassembly trong Civil 3D cần định nghĩa các

Read More »
Bài 5: Tạo Subassembly Composer với cấu trúc điều kiện

Bài 5: Tạo Subassembly Composer với cấu trúc điều kiện

NgoQuocViet December 4, 2012 0

Trong các bài trước đã điểm qua cách tạo Subassembly từ các yếu tố hình học cơ bản đến nâng cao và sử dụng các điểm, liên kết tạm thời. Trong bài viết hôm

Read More »
Tạo Subassembly từ Polyline trong Civil 3D

Tạo Subassembly từ Polyline trong Civil 3D

NgoQuocViet November 7, 2012 0

Trong Civil 3D có một công cụ đơn giản nhưng khá hay là tạo Subassembly từ Polyline. Trong bài viết hôm nay xin giới thiệu với các bạn công cụ trên. Để tạo Subassembly

Read More »
Bài 3: Tạo Subassembly với các yếu tố hình học nâng cao

Bài 3: Tạo Subassembly với các yếu tố hình học nâng cao

NgoQuocViet October 29, 2012 0

Trong bài trước, chúng ta đã bàn về tạo Subassembly bằng công cụ Subassembly Composer với các yếu tố hình học cơ bản. Trong bài viết này xin tiếp tục chủ đề trên với

Read More »
Bài 2: Tạo Subassembly với các yếu tố hình học cơ bản

Bài 2: Tạo Subassembly với các yếu tố hình học cơ bản

Ngô Quốc Việt August 1, 2012 3

Để tạo mới file subassembly, sau khi mở phần mềm Autodesk Subassembly composer, bạn vào menu File như hình dưới: Trong đó: + New: tạo file mới + Open: mở file đã tạo +

Read More »
Bài 1: Giao diện tổng quan và các chức năng cơ bản của Autodesk Subassembly composer 2013

Bài 1: Giao diện tổng quan và các chức năng cơ bản của Autodesk Subassembly composer 2013

Ngô Quốc Việt July 27, 2012 0

Sơ đồ giao diện tổng quan của phần mềm Autodesk Subassembly composer 2013 như hình dưới

Read More »