Cấp thoát nước »

Cách thay đổi bề mặt tham chiếu cho nhiều hố ga mạng lưới thoát nước

Cách thay đổi bề mặt tham chiếu cho nhiều hố ga mạng lưới thoát nước

Ngô Quốc Việt April 9, 2014 0

Khi thay đổi bề mặt tham chiếu của mạng lưới thoát nước, nếu chỉ thay đổi trong mục Network Properties thì không đủ vì nó chỉ thay đổi với những hố ga tạo mới,

Read More »
Thiết kế cống thoát nước ngang đường bằng Civil 3D, tại sao không?

Thiết kế cống thoát nước ngang đường bằng Civil 3D, tại sao không?

NgoQuocViet November 29, 2012 4

Thông thường Civil 3D được sử dụng để thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong các dự án liên quan đến hạ tầng. Vậy có thể ứng dụng Civil 3D vào thiết kế

Read More »
Cách xuất trắc dọc cấp thoát nước trong Civil 3D

Cách xuất trắc dọc cấp thoát nước trong Civil 3D

NgoQuocViet October 18, 2012 0

Sau khi vạch xong hệ thống cấp thoát nước trên mặt bằng, công việc tiếp theo là xuất trắc dọc cấp thoát nước cho mạng lưới. Để thực hiện công việc này, cần làm

Read More »
Kiểm tra thủy lực với phương pháp thích hợp (Rational)

Kiểm tra thủy lực với phương pháp thích hợp (Rational)

Ngô Quốc Việt July 23, 2012 0

Sơ lược về tính thủy lực: Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước mưa là vận chuyển lượng nước bề mặt từ các lưu vực tới cửa xả. Như vậy một hệ thống thoát

Read More »
Đường cong IDF (Intensity – Duration – Frequency)

Đường cong IDF (Intensity – Duration – Frequency)

Ngô Quốc Việt June 25, 2012 2

Chú thích: Bài viết thay thế Dự thảo TCVN51-2008 bằng TCVN7957-2008 cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong phần mềm Autodesk Storm and Sanitary Analysis  một dữ liệu đầu vào quan trọng

Read More »