Thuật ngữ »

Thuật ngữ Surface

Thuật ngữ Surface

Ngô Quốc Việt December 6, 2013 0

Read More »
Thuật ngữ Assembly (cắt ngang điển hình)

Thuật ngữ Assembly (cắt ngang điển hình)

Ngô Quốc Việt September 23, 2013 0

Read More »
Thuật ngữ Point Group (Nhóm điểm) trong Civil 3D

Thuật ngữ Point Group (Nhóm điểm) trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt September 18, 2013 0

Read More »
Thanh công cụ Toolspace

Thanh công cụ Toolspace

Ngô Quốc Việt September 11, 2013 0

Read More »
Thanh công cụ Ribbon

Thanh công cụ Ribbon

Ngô Quốc Việt September 11, 2013 0

Read More »
Thuật ngữ Passing Sight Distance trong Civil 3D

Thuật ngữ Passing Sight Distance trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt February 18, 2013 0

Read More »
Thuật ngữ Catchment Area trong Civil 3D

Thuật ngữ Catchment Area trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt February 18, 2013 0

Read More »
Thuật ngữ Water Drop trong Civil 3D

Thuật ngữ Water Drop trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt December 25, 2012 2

Read More »
Thuật ngữ Point File trong Civil 3D

Thuật ngữ Point File trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt December 25, 2012 2

Read More »
Thuật ngữ Design Speed trong Civil 3D

Thuật ngữ Design Speed trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt December 13, 2012 0

Read More »
Thuật ngữ Transfomal trong Civil 3D

Thuật ngữ Transfomal trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt November 29, 2012 0

Read More »
Thuật ngữ Stop Sight Distance (tầm nhìn dừng xe) trong Civil 3D

Thuật ngữ Stop Sight Distance (tầm nhìn dừng xe) trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt October 24, 2012 1

Read More »
Thuật ngữ Tangent (Tiếp tuyến đường cong) trong Civil 3D

Thuật ngữ Tangent (Tiếp tuyến đường cong) trong Civil 3D

NgoQuocViet October 23, 2012 3

Read More »
Thuật ngữ Clothoid Spiral (đường cong clothoid) trong Civil 3D

Thuật ngữ Clothoid Spiral (đường cong clothoid) trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt October 18, 2012 1

Read More »
Thuật ngữ Contour (đường đồng mức) trong Civil 3D

Thuật ngữ Contour (đường đồng mức) trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt October 10, 2012 0

Read More »