Giao thông »

Bài 5: Tạo bề mặt bình đồ

Bài 5: Tạo bề mặt bình đồ

Ngô Quốc Việt March 2, 2015 1

Giải thích bề mặt TOP và DATUM: 1. Tạo mới bề mặt bình đồ: Thực hiện theo các bước ở dưới 2. Tạo bề mặt TOP, DATUM: Với bề mặt TOP, DATUM thực hiện

Read More »
Bài 2: Cách sửa bình đồ

Bài 2: Cách sửa bình đồ

Ngô Quốc Việt March 2, 2015 0

Để sửa đổi bình đồ, chọn một trong những cách dưới đây: Bước 1:  Cách 1: Trên thanh Toolspace>thẻ Propectors chọn bình đồ muốn sửa, nhấn chuột phải chọn Properties… Cách 2: Nhấn chọn

Read More »
Bài 1: Tạo bình đồ

Bài 1: Tạo bình đồ

Ngô Quốc Việt March 2, 2015 9

1. Các thành phần của bình đồ: Để tạo bình đồ thì cần có sẵn các đối tượng sau: + Tuyến đường (Alignment) + Trắc dọc đã có ít nhất phương pháp đường đỏ

Read More »
Bài 7: Thêm/xóa Offset Assembly cho cắt ngang điển hình

Bài 7: Thêm/xóa Offset Assembly cho cắt ngang điển hình

Ngô Quốc Việt February 27, 2015 0

1. Giới thiệu Assembly Offset: Chức năng Assembly Offset rất phù hợp với các dự án có cắt ngang điển hình phức tạp trong đó, cắt ngang điển hình của phần Assembly Offset được

Read More »
Bài 6: Import Subassembly từ ngoài vào Civil 3D

Bài 6: Import Subassembly từ ngoài vào Civil 3D

Ngô Quốc Việt February 27, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: Cách 1: Vào menu Corridors>Utilities>Import Subassemblies… Cách 2: Mở thanh Tool Palettes rồi nhấn chuột phải và chọn mục Import Subassemblies…như hình dưới Cách 3:

Read More »
Bài 5: Thêm Subassembly từ Subassembly Catalog..

Bài 5: Thêm Subassembly từ Subassembly Catalog..

Ngô Quốc Việt February 27, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: + Cách 1: Vào menu Corridors>Subassembly Catalog… Hoặc vào menu General>Content Brower… + Cách 2: Nhấn chọn cắt ngang điên hình (Assembly) cần thêm Subassembly.

Read More »
Bài 2B: Sửa đổi cắt ngang điển hình

Bài 2B: Sửa đổi cắt ngang điển hình

Ngô Quốc Việt February 27, 2015 4

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: + Cách 1: Nhấn chọn cắt ngang điển hình rồi nhấn chuột phải chọn Assembly Properties… + Cách 2: Nhấn chọn cắt ngang điển hình

Read More »
Bài 2: Thêm các Subassembly cho cắt ngang điển hình

Bài 2: Thêm các Subassembly cho cắt ngang điển hình

Ngô Quốc Việt February 27, 2015 0

1. Cấu tạo Subassembly: Subassembly được tạo thành từ các điểm (Point), liên kết (Link) và Shape như hình minh họa dưới: 2. Cách thêm các Subassembly cho cắt ngang điển hình: Để thêm

Read More »
Bài 1: Tạo cắt ngang điển hình

Bài 1: Tạo cắt ngang điển hình

Ngô Quốc Việt February 27, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây + Cách 1: Vào menu Corridors>Create Assembly… + Cách 2: Gõ lệnh CreateAssembly trên thanh Command Line Bước 2: Hộp thoại Create Assembly hiện ra. Chú

Read More »
Bài 2A: Cách sửa đường đỏ

Bài 2A: Cách sửa đường đỏ

Ngô Quốc Việt February 15, 2015 0

Có hai phương pháp để sửa đổi đường đỏ trong Civil 3D. 1. Phương pháp 1: Sửa bằng công cụ Profile Grip View Bước 1: Mở thanh công cụ Profile Layout Tools bằng một trong những

Read More »
Bài 1E: Thêm các mặt cắt lên trắc dọc

Bài 1E: Thêm các mặt cắt lên trắc dọc

Ngô Quốc Việt February 15, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách sau: Cách 1: Vào menu Profiles>Create Profile from Surface… Cách 2: Nhấn chọn bề mặt muốn thêm vào trắc dọc. Trên thanh Ribbon>thẻ TIN Surface>bảng Launch Pad>chọn

Read More »
Bài 1C: Tạo nhanh Trắc dọc

Bài 1C: Tạo nhanh Trắc dọc

Ngô Quốc Việt February 15, 2015 0

Để tạo nhanh trắc dọc, cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây: Cách 1: Vào menu Profiles>Quick profile… Cách 2: Gõ lệnh CreateQuickProfile trên thanh Command

Read More »
Bài 1F: Xuất trắc dọc

Bài 1F: Xuất trắc dọc

Ngô Quốc Việt February 15, 2015 7

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây + Cách 1: Vào menu Profiles>Create Profile View… + Cách 2: Gõ lệnh CreateProfileView trên Command Line Bước 2: Hộp thoại Create Profile View – Mục

Read More »
Bài 1B: Vạch đường đỏ

Bài 1B: Vạch đường đỏ

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 5

Sau Bài 1A: Tạo trắc dọc đường đen, bước tiếp theo là vạch đường đỏ. Để vạch đường đỏ cần thực hiện theo các bước sau: 1. Các bước vạch đường đỏ: Bước 1:

Read More »
Bài 1A: Cách tạo trắc dọc đường đen

Bài 1A: Cách tạo trắc dọc đường đen

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Để tạo trắc dọc đường đen trong Civil 3D thực hiện theo những bước sau: Bước 1: Chọn một trong những cách sau: + Cách 1: Vào menu Profiles>Create Profile from Surface…như hình dưới:

Read More »