Monthly Archives: March 2018 »

Tạo hệ tạo độ VN2000 trong AutoCAD Civil 3D (P1)

Tạo hệ tạo độ VN2000 trong AutoCAD Civil 3D (P1)

trunghieu.engineer March 19, 2018 1

Hệ tọa độ VN2000 sau khi được tạo sẽ được sử dụng cùng bởi AutoCAD Civil3D và Infraworks. Việc tạo hệ tạo độ trong Civil qua 2 bước chính: 1) Tính tạo độ phẳng

Read More »