Xuất hồ sơ phần bình đồ – trắc dọc – trắc ngang trong Civil 3D!

Ngô Quốc Việt June 14, 2012 0

Sau khi hoàn thành xong công tác thiết kế thì công việc cuối cùng là hoàn thiện và xuất hồ sơ thiết kế. Phần mềm Civil 3D cung cấp đầy đủ các công cụ để tạo trang in (layout) bình đồ, trắc dọc, trắc ngang và quản lý các trang in một cách hiệu quả. Chúng ta cùng xem xét vấn đề trên qua một ví dụ cụ thể.

1.      Xuất bình đồ – trắc dọc:

Chọn mục Output trên thanh công cụ như hình vẽ:

Civil 3D có ba công cụ để tạo xuất hồ sơ tạo các trang in như trên.

Bước 1: Nhấn vào công cụ đầu tiên “ Create View Frames” : Tạo khung in

Trong mục “Alignment” Chọn tuyến đường cần tạo các khung in theo danh sách lựa chọn

Ta có thể tạo khung in cho toàn tuyến hoặc cho phạm vi nhất định của tuyển bằng cách lựa chọn trong mục “Station Range” như hình trên. Nhấn Next sang mục tiếp theo.

Trong mục “Sheets”, có nhiều lựa chọn cho trang in

+ Plan and Profile: Trang in bao gồm cả bình đồ và trắc dọc

+ Plan only : Trang in chỉ bao gồm bình đồ

+ Profile only :  Trang in chỉ bao gồm trắc dọc

Chọn mẫu file chứa định dạng trang in. Ta sẽ xem chi tiết cách sửa file này ở mục sau.

+ Along alignment : Xoay bình đồ

+ Rotate to north : Không xoay bình đồ

+ Set the first view frame before the start of the alignment by: Lựa chọn này để trang in đầu tiên sẽ hiển thị thêm trước phần đầu của tuyến đường một đoạn nhập vào.

Nhấn Next sang mục tiếp theo.

Trong mục “View Frame Group” Tập các khung in

Đặt tên cho tập các khung in trong phần Name, ngoài ra ta có thể lựa chọn các thông số khác như “Layer”, đặt tên cho từng khung, kiểu dáng hiển thị khung trang in trong mục “:Style”, kiểu dáng nhãn trong mục “Label style” và vị trí nhãn trong mục “Label location”. Nhấn Next sang mục tiếp theo.

Trong mục “Match Lines” hay đường cắt là đường cắt tuyến và phân chia tuyến thành các đoạn trong phạm vi các khung in.

Tích vào mục “Insert match line” để phần mềm tự động chèn các đường cắt theo thông số chọn phía dưới:

Tích chọn mục “Snap station value down to the nearest” để Civil 3D chèn đường cắt tại vị trí gần nhất

Tích chọn mục “Allow additional distance for repositioning(increases view overlap)” nếu muốn Civil 3D tạo thêm khoảng giao theo một khoảng cách cho trước giữa hai đường cắt liên tiếp của hai khung nhìn cạnh nhau.

Ngoài ra, ta có thể hiệu chỉnh thông số khác của đường cắt như “Layer”, tên đường cắt trong mục “Name” và kiểu cách hiển thị đường cắt trong mục “Style”

Các nhãn của đường cắt bên trái và bên phải có thể được hiệu chỉnh kiểu cách hiển thị trong các mục “Left label style” và “Right label style”, chỉnh vị trí của nhãn trong các mục “Left label location” và “Right label location”

Kết quả là Civil 3D chia tuyến và tạo các khung trang in và đường cắt như hình dưới:

Bước 2: Nhấn vào công cụ “Create Sheets” : Tạo trang in như hình dưới

Trong mục “View Frame Group and Layout”, chọn tập nhóm khung in đã tạo ở phần trước theo danh sách

Có thể lựa chọn toàn bộ các khung in hoặc một số khung trong tập nhóm khung in trên để tạo trang in (Layout) bằng cách tích chọn “All” hoặc “Selection” rồi tích vào khung in cần chọn.

Trong phần “Layout Creation” có ba lựa chọn:

+ Number of layouts per new drawing: bằng cách nhập vào số lượng trang in n, Civil 3D sẽ tạo trên mỗi bản vẽ mới n trang in.

+ All layouts in one new drawing: Tất cả trang in được tạo trên một bản vẽ mới.

+ All layouts in the current drawing: Tất cả trang in được tạo trên bản vẽ hiện hành.

Ta nhập tên cho các trang in trong mục “Layout name”

Nhần Next cho bước tiếp theo.

Trong mục “Sheet Set”: Tập trang in nhằm quản lý các trang in trên bản vẽ

Chọn “New sheet set” nếu muốn tạo mới và nhập vào tên tập trang in

Hoặc chọn “Add to existing sheet set” : Ghép thêm vào một tập trang in có sẵn

Và đây là một trang in bình đồ đã được xuất ra

2.      Xuất trắc ngang:

Ta quay trở lại từng bước trong quá trình tạo trắc ngang như sau:

Chọn menu “Sections/Create Multiple section view”

Trong mục “Section Placement”, nhấn chọn “Production” như hình vẽ rồi chọn file mẫu xuất trang in trắc ngang.

Cách hiệu chỉnh chi tiết file mẫu xuất trang in trắc ngang sẽ đề cập trong phần sau.

Hoàn tất các mục còn lại và kết quả các trắc ngang sắp xếp trong các trang in như hình sau:

Để hiệu chỉnh cách sắp xếp các section trong trang in, ta chọn khung in bất kỳ rồi nhấn chuột phải chọn “Edit Group plot style…”

Trong tab “Array” có các tùy chọn sau:

+ By rows: sắp xếp trắc ngang theo hàng

+ By columns: sắp xếp trắc ngang theo cột

Ngoài ra có thể căn chỉnh vị trí các trắc ngang bằng các tùy chọn

+ Start corner: Vị trí đặt trắc ngang đầu tiên

+ Align section viiesws about: Gióng các trắc ngang theo tâm (Centerline), bên trái (Left), bên phải (Right)

Và khoảng cách giữa các trắc ngang theo cột và hàng được nhập vào lần lượt trong phần “Space between adjacent section views”

Như vậy chúng ta đã kết thúc quá trình xuất hồ sơ trong Civil 3D cho bình đồ, trắc dọc, trắc ngang.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.