Cách soạn bài viết trực tiếp trên Civil 3D VN

NgoQuocViet October 17, 2012 0

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào tài khoản trên Civil 3D VN

image

Sau khi đăng nhập thành công, để soạn bài viết mới bạn vào mục Posts>Viết bài mới như hình dưới

image

Trong phần soạn thảo bài viết mới, bạn nhập vào tiêu để cho bài viết và soạn thảo nội dung trong ô phía dưới. Chú ý một số nội dung sau:

+ image là các công cụ cơ bản cho việc soạn thảo bài viế . Muốn bộ công cụ đầy đủ nhấn vào image , muốn soạn thảo trong chể độ đầy màn hình nhấn vào image

+ image  Nhấn vào mục này để Upload ảnh và chèn vào bài viết

image

Để chọn chuyên mục cho bài viết giúp quản lý bài viết tốt hơn, bạn tích chọn trong mục chuyên mục

image

Thêm thẻ tag cách nhau bằng dấu ,

image

Sau khi soạn thảo xong, bạn nhấn image  để xem thử bài viết, nhấn image  để tạm lưu bản nháp nhưng chưa đăng bài viết, nhấn image để đăng bài viết trên Civil 3D VN.

Chúc bạn thành công.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.