Thuật ngữ Clothoid Spiral (đường cong clothoid) trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt October 18, 2012 1

Định nghĩa

Là đường cong Clothoid hay là một dạng phổ biến của đường cong chuyển tiếp (Spiral) nối từ đường thẳng vào đường cong có nhiệm vụ đảm bảo sự chuyển biến điều hòa về lực li tâm, về góc và về cảm giác của hành khách.

Hinhanhclothoidspiral.JPG

Đặc điểm Cấu tạo Clothoid Spiral

 • A hay thông số đường cong Clothoid đóng vai trò như bán kính của đường cong tròn phục vụ cho việc phóng to hay thu nhỏ đường cong.
 • Trên đường cong clothoid có điểm đặc trưng tại đó R = L = A và các điểm hình dạng là các điểm có tỷ số là số tròn
 • Đường cong Clothoid phục vụ thiết kế đường có đặc điểm:

Cautaoclothoidspiral.JPG

Phương trình của đường cong Clothoid

Phương trình cơ bản:

Trong đó:

 • là bán kính cong
 • C là hằng số tính theo công thức
 • A là thông số cong Clothoid.
 • L là chiều dài đường cong chuyển tiếp
 • R là bán kính đường cong tròn

Phương trình dưới dạng tọa độ Descarte:

Tạo đường cong chuyển tiếp Clothoid

Vào mục Curve and Spiral Settings khi tạo mới hoặc hiệu chỉnh Alignment bằng cách chọn trên Alignment Layout Tool

Momuccurveandspiralsetting.JPG

Trong hộp thoại hiện ra, mục Type chọn Clothoid, tích vào tùy chọn Spiral in và Spiral out rồi nhập vào một trong hai thông số LengthA Value trong đó:

 • Length: tương ứng với thông số L là chiều dài đường cong chuyển tiếp Clothoid
 • A Value: tương ứng với thông số A là thông số đường cong Clothoid

Taoclothoidspiral.JPG

Tham khảo ngoài


source: http://civil3dvn.com/thuatngu/mediawiki-1.18.5/index.php?title=Clothoid_Spiral

One Comment »

 1. anh dat October 18, 2012 at 8:12 am -

  thanks so much

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.