Cách xuất tọa độ các điểm mốc giải phóng mặt bằng trong Civil 3D

NgoQuocViet October 25, 2012 0

Bài viết hôm nay xin giới thiệu với các bạn cách xuất các điểm mốc giải phóng mặt bằng trong các dự án giao thông với phần mềm Civil 3D. Để thực hiện, tiến  hành các bước sau:

Dự án cần hoàn thành xong ở bước tạo Corridor.

+ Thêm Subassemlby loại LinkWidthAndSlope image vào Assembly ở cả hai phía trái và phải trong đó chú ý khai báo các thành phần

– Width: bề rộng tính từ chân taluy đào hoặc đắp tới mốc giải phóng mặt bằng.

– Slope: Độ dốc, nhập giá trị 0

– Link Codes: Xóa Top, Datum và thay bằng giá trị tùy ý như GPMB

– Point Codes: Các bạn nhớ giá trị này để xuất tọa độ ở bước sau hoặc tự khai báo một giá trị riêng cho dễ nhớ

image

Kết quả như hình vẽ sau khi thêm Subassembly loại LinkWithAndSlope

image

Tiếp theo, cần Rebuild lại Corridor để cập nhật thêm các Subassembly trên bình đồ và trắc ngang

+ Để xuất tọa độ các điểm mốc giải phóng mặt bằng, các bạn thực hiện như nội dung bài viết trên Civil 3D VN: Ứng dụng Civil 3D phục vụ công tác lên khuôn đường

Trong đó chú ý chọn Code để xuất tọa độ chính là  Point Codes khai báo ở trên (Mặc định là giá trị P2).

+ Các bạn chú ý: các điểm vừa xuất chỉ là các điểm offset từ chân taluy đào hoặc đắp một khoảng cách đều. Để gắn các điểm mốc giải phóng mặt bằng vừa xuất vào bề mặt tự nhiên, các bạn vào menu Points>Edit Points>Elevations from Surface.. rồi chọn bề mặt tự nhiên và Point Group chính là nhóm điểm vừa tạo ở bước trên.

image

Sau đó, để tạo bảng các điểm mốc giải phóng mặt bằng, các bạn thực  hiện như phần cuối bài viết trên Civil 3D VN: Xuất bảng tọa độ và cao độ cọc trong Civil 3D

Phần cuối cùng của bài viết sẽ hướng dẫn các bạn ẩn các thành phần phục vụ việc cắm cọc mốc giải phóng mặt bằng trên bình đồ, trắc ngang. Các bạn nhấn chọn Corridor và nhấn chuột phải chọn Edit Code Set Style..như hình dưới.

image

Tiếp theo nhấn chọn Edit Current Selection như hình image để hiệu chỉnh.

Các bạn đến mục Link và tìm đến hàng GPMB là Link Codes ở trên rồi nhấn vào image của cột Style để hiệu chỉnh. Nếu chưa tìm thấy Link GPMB, các bạn có thể nhấn

image rồi chọn Subassembly loại LinkWidthAndSlope để import Link Codes vào.

Nhấn image để hiệu chỉnh. Trong hộp thoại hiện ra, chuyến sang tab Display và ẩn Link cho các phần Plan, Model và Section

image

Khi đó, cần Rebuild lại Corridor để sửa đổi có hiệu lực.

Chúc các bạn thành công.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.