Tạo Subassembly từ Polyline trong Civil 3D

NgoQuocViet November 7, 2012 0

Trong Civil 3D có một công cụ đơn giản nhưng khá hay là tạo Subassembly từ Polyline. Trong bài viết hôm nay xin giới thiệu với các bạn công cụ trên.

Để tạo Subassembly từ Polyline, các bạn thực hiện theo các bước sau:

1. Tạo Polyline: có thể bao gồm các đường cong.

2. Vào menu Corridors>Create Subassembly from Polyline như hình dưới hoặc gõ lệnh CreateSubFromline trên Command line

image

Tiếp theo, chọn đối tượng Polyline vừa tạo ở bước 1:

image

Khi đó, trong hộp thoại hiện ra, chú ý một số nội dung sau:

+ Name: Tên của Subassembly

+ Description: Mô tả cho Subassembly

+ Code set style: kiểu hiển thị cho các điểm, liên kết và Shape

+ Subassembly layer: Lớp cho Subassembly

+ Mid-ordinate distance: Với các Polyline có đường cong thì khi tạo Subassembly sẽ dựa vào giá trị này để xác định chiều dài các phân đoạn tạo thành đường cong.

+ Link create: Chế độ tạo liên kết cho Subassemlby

– None: Không tạo liên kết, chỉ tạo các điểm

– Single: Tạo một loại liên kết cho toàn bộ Subassembly. Chế độ này phù hợp để tạo Shape vì chỉ cần chỉ ra duy nhất một liên kết

– Multipe: Tạo liên kết cho tất cả các phân đoạn của Polyline.

+ Erase existing entities: Tùy chọn xóa các đối tượng polyline ban đầu

image

Sau đó, Civil 3D sẽ tạo Subassembly từ chính Polyline bạn vừa tạo. Công việc tiếp theo là khai báo Code của điểm, liên kết và Shape cho Subassembly.

Để khai báo code, nhấn chọn Subassembly vừa tạo rồi nhấn chuột phải và chọn Add Code như hình dưới

image

Nhập giá trị cho Code image

và sau đó chỉ ra loại Code (điểm, liên kết hay Shape) image bằng cách dùng chuột chọn trực tiếp trên bản vẽ. Ví dụ với Code cho điểm, bạn di chuyển chuột đến điểm cần thêm Code và nhấn Enter, tương tự với liên kết.

Các bạn tiếp tục thực hiện thêm Code cho tất cả các điểm, liên kết của Subassembly. Chú ý để thuận lợi cho việc tạo bề mặt Top, Datum sau này các bạn nhơ nhập giá trị Code Top, Datum cho các điểm, liên kết phù hợp.

Để tạo Shape, làm tương tự như bước khai báo Code nhưng chọn Add Shape.

Sau đó chỉ ra các liên kết để tạo Shape image . Chú ý vì Shape là một miền kín nên cần chọn các liên kết bao quanh Shape đó.

Các bạn cũng có thể xem lại Code cho các điểm, liên kết hay Shape của Subassembly bằng cách chọn và nhấn chuột phải rồi chọn mục Subassembly Properties và chuyển sang tab Code

image

Phần cuối cùng là hiệu chỉnh lại điểm mốc. Điểm này dùng để xác định điểm gắn vào các Subassembly khác hoặc gắn vào Assembly. Để hiệu chỉnh, làm tương tự như bước khai báo Code nhưng chọn mục Modify Origin sau đó chỉ ra vị trí điểm mốc mới.

Để thêm Subassembly này vào Assembly, các bạn làm tương tự mục khai báo Code ở trên nhưng chọn mục Add to Assembly.

Chúc các bạn thành công.

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.