Chia sẻ các đối tượng với công cụ Data Shortcut trong Civil 3D

NgoQuocViet November 7, 2012 0

Thông thường khi thiết kế một dự án hạ tầng sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau như khảo sát, thiết kế giao thông, thoát nước, san nền,…Và thường mỗi giai đoạn này lại do một nhóm phụ trách. Vì thế sự phối hợp giữa các nhóm khác nhau khi cùng tham gia một dự án đóng vai trò quan trọng góp phần đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá thành của dự án. Trong Civil 3D có một công cụ rất hưu ích khi làm việc theo nhóm là công cụ chia sẻ Data Shortcut. Khi sử dụng công cụ này thì các đối tượng như bề mặt khảo sát, tuyến đường, trắc dọc, hệ thống thoát nước… có thể được dùng làm đối tượng tham khảo cho các bản vẽ khác. Khi có sự thay đổi của các đối tượng trên thì đối tượng tham khảo cũng sẽ cập nhật những thay đổi đó.

Để tạo Data Shortcut, cần tiến hành qua các bước sau:

Bước 1: Mở bản vẽ gốc chứa các đối tượng của dự án như Bề mặt, tuyến đường, hệ thống thoát nước…trong Civil 3D.

Cách 1:

Trên thanh Toolspace, mở tab Prospector. Nhấn chuột phải vào mục Data Shortcuts rồi chọn Set Working Folder…

image

Cách 2: Vào menu General>Data Shortcuts>Set Working Folder…

image

Trong hộp thoại xuất hiện, chỉ ra thư mục làm việc. Thông thường thư mục làm việc mặc định khi cài đặt Civil 3D là C:/Civil 3D Project. Nếu bạn muốn tạo một thư mục riêng nhấn Make New Folder .

image

Tiếp theo, nhấn chuột phải vào mục Data Shortcuts và chọn New Data Shortcuts Project Folder…để tạo thư mục chia sẻ mới. Nếu bạn đã có một thư mục chia sẻ sẵn có thì chọn mục Set Data Shortcuts Project Folder…

Hộp thoại hiện ra, gõ vào tên và mô tả cho thư mục chia sẻ trong phần Name và Description. Nhấn tùy chọn Use project template rồi chỉ ra thư mục chứa các mấu dự án để sử dụng các mẫu dự án sẵn có. Nhấn Ok để kết thúc.

image

Và cuối cùng, nhấn chuột phải vào mục Data Shortcuts rồi chọn Create Data Shortcuts… để tạo chia sể mới.

image

Hoặc nhấn vào menu General>Data Shorcuts>Create Data Shortcuts…

image

Trước khi thực hiện lệnh trên cần tiến hành lưu bản vẽ. Nếu không  Civil 3D sẽ báo lỗi và yêu cầu bạn lưu bản vẽ trước khi tạo Data Shortcuts.

image

Ngoài ra, Civil 3D sẽ báo lỗi và yêu cầu bạn liên kết thư mục Data Shortcuts hiện hành với thư mục chứa bản vẽ hiện hành. Nhấn Close.

image

Để khắc phục lỗi trên, các bạn nhấn chuột phải mục Data Shortcuts rồi chọn mục Associate Project to Current Drawing…như hình dưới

image

Tiếp theo, chọn dự án cần tạo Data Shortcut rồi nhấn Ok.

 

 

image

Sau khi hoàn thành các bước trên, hộp thoại Create Data Shortcuts sẽ hiện ra, các bạn chọn các đối tượng cần chia sẻ. Civil 3D cho phép tạo chia sẻ với các đối tượng sau: bề mặt, tuyến đường, trắc dọc, hệ thống thoát nước hoặc nhóm khung in.

image

Bước 2: Tạo đối tượng tham chiếu trong bản vẽ.

Mở bản vẽ cần tạo các đối tượng tham khảo. Nếu bạn tạo bản vẽ mới cần lưu bản vẽ thì mới có thể tiến hành tạo các đối tượng tham khảo. Trên thanh Toolspace, tab Prospector, mục Data Shortcuts nhấn dấu + trong các mục Surface và Alignment, Profile để mở rộng đến bề mặt, tuyến đường, trắc dọc cần tạo tham khảo. Nhấn chuột phải chọn Create Reference…Tiếp theo khai báo tên và các thông tin ban đầu cho đối tượng như khi tạo trực tiếp đối tượng trong bản vẽ. Khi đó đối tượng này sẽ được tạo ra trong bản vẽ hiện  hành.

 image

Chú ý: Bạn không thể hiệu chỉnh yếu tố hình học các đối tượng tham khảo tuy nhiên bạn được phép tiến hành các thao tác bình thường cho đối tượng như gắn nhãn, hiệu chỉnh kiểu hiện thi…Khi chọn đối tượng và nhấn chuột phải trên menu ngoài các mục tương tự như với đối tượng gốc thì sẽ có thêm các nội dung sau:

+ Với bề mặt:

image

+ Với tuyến đường:

image

Trong đó chú ý các mục:

+ Synchronize: Tạo đồng bộ hóa giữa đối tượng gốc và đối tượng tham khảo.

+ Promote: Nếu bạn chọn chế độ Promote cho đối tượng tham khảo thì khi đối tượng gốc thay đổi thì đối tượng tham khảo sẽ không tự động cập nhật theo.

+ Open Source Drawing: Mở bản vẽ chứa đối tượng gốc.

Video hướng dẫn tạo Data Shortcut trong Civil 3D

Chúc các bạn thành công.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.