Giật cấp trong thiết kế đường với Civil 3D

NgoQuocViet November 12, 2012 0

Trong thiết kế đường giao thông, nhất là đường miền núi có chiều cao đào đắp lớn thì cần giật cấp nhằm đảm bảo độ ổn định cho mái taluy.

Phần mềm Civil 3D cung cấp một mẫu Subassembly cho phần giật cấp là Daylight Bench image  trong phần Daylight.

1. Quy định về giật cấp trong TCVN4054-05:

7.7.3   Khi mái dốc qua các tầng, lớp đất đá khác nhau thì phải thiết kế có độ dốc khác nhau tương ứng, tạo thành mái dốc đào kiểu mặt gẫy hoặc tại chỗ thay đổi độ dốc bố trí thêm một bậc thềm rộng 1 m  3,0 m có độ dốc 5 % đến 10 % nghiêng về phía trong rãnh; trên bậc thềm phải xây rãnh thoát nước có tiết diện chữ nhật, tam giác đảm bảo đủ thoát nước từ tầng taluy phía trên.
Khi mái dốc đào không có các tầng lớp đất, đá khác nhau nhưng chiều cao lớn thì cũng nên thiết kế bậc thềm như trên với khoảng chiều cao giữa các bậc thềm từ 6 m đến 12m.

 

7.8.4   Khi mái dốc nền đắp đất tương đối cao thì cứ 8 m đến 10 m cao phải tạo một bậc thềm rộng
từ 1,0 m đến 3,0 m; trên bậc thềm có cấu tạo dốc ngang và rãnh xây như qui định ở 7.7.3. Ngoài ra mái dốc cao nên được gia cố bề mặt bằng đá xây hoặc các tấm bê tông đúc sẵn.

 

2. Giật cấp trong Civil 3D:

Civil 3D sử dụng Subassembly loại Daylight Bench cho giật cấp taluy. Hình dưới đây minh họa cho hai trường hợp giật cấp trong nền đắp và nền đào với Daylight Bench

Hình 1: Giật cấp với nền đắp với các thông số cơ bản được giải thích trong bảng 1.

image

Hình 2: Giật cấp với nền đào với các thông số cơ bản được giải thích trong bảng 1.

image 

Để thêm Daylight Bench vào Assembly, nhấn vào biểu tượng image trên Tool Palettes thẻ Daylight rồi hiệu chỉnh các thông số chính sau:

Bảng 1. Giải thích các thông số của Daylight Bench.

Parameter
(Tham số)
Description(Mô tả) Type(Loại) Default

(Mặc định)

Side
(Phía)
Specifies which side to place the subassembly

Chỉ ra phía đặt Subassembly

Left / Right(trái/phải) Right(phải)
Cut Slope
(Độ dốc nền đào)
The slope for the cut daylight slope

Độ dốc của taluy trong nền đào

Numeric, positive

Số, giá trị dương

2 ( : 1)
Max Cut Height
(Độ cao đào lớn nhất)
The maximum allowable height for the cut daylight link without benching

Độ cao taluy đào lớn nhất không cần giật cấp

Numeric

Số

3.0 m

10.0 ft

Fill slope
(Độ dốc nền đắp)
The slope for the fill daylight slope

Độ dốc của taluy trong nền đắp

Numeric, positive

Số, giá trị dương

2 ( : 1)
Max Fill Height
(Độ cao đắp lớn nhất)
The maximum allowable height for the fill daylight link without benching

Độ cao taluy đắp lớn nhất không cần giật cấp

Numeric, positive

Số, giá trị dương

3.0 m

10.0 ft

Bench Width
(Bề rộng bậc thềm)
The width of the bench

Bề rộng của bậc thềm trong giật cấp

Numeric, positive

Số, giá trị dương

1.5 m

5.0 ft

Bench % Slope
(Độ dốc bậc thềm)
The +/- % slope of the bench. Positive slopes are upward in the direction of increasing offset

Độ dốc của bậc thềm trong giật cấp. Giá trị + ứng với TH hướng dốc vào trong và ngược lại

Numeric

Số

2 (%)

Chúc các bạn thành công.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.