Những cải tiến và tính năng mới trong Civil 3D 2013!

NgoQuocViet November 29, 2012 2

Tính năng mới của Civil 3D 2013

AutoCAD Civil 3D 2013 có nhiều cải tiến cũng như bổ sung thêm các tính năng mới.

Thiết kế

clip_image002

Tạo Parts List của hệ thống đường ống có áp.

clip_image004 Xem Video HD

clip_image006

Điều khiển lưới tam giác của bề mặt sử dụng thiết lập sử dụng góc lớn nhất

clip_image008

Vạch hệ thống đường ống có áp trên mặt bằng.

clip_image004[1] Xem Video HD

clip_image010

Sử dụng đường bao một bề mặt tạo lỗ thủng của bề mặt khác

clip_image004[2] Xem Video HD

clip_image012

Hiển thị và hiệu chỉnh hệ thống đường ống có áp trên trắc dọc.

clip_image004[3] Xem Video HD

Trao đổi dữ liệu

clip_image014

Nhập vào hệ thống đường ống có áp từ AutoCAD Map 3D

clip_image004[4] Xem Video HD

clip_image016

Nhập vào và xuất ra phần mềm Autodesk Infrastructure Modeller

clip_image004[5] Xem Video HD

Phân tích

clip_image018

Phân tích khối lượng đào đắp sử dụng Bảng tính khối lượng

clip_image004[6] Xem Video HD

Khảo sát

clip_image020

Tính nâng lọc các điểm và địa vật trong dữ liệu khảo sát

clip_image004[7] Xem Video HD

clip_image022

Thêm kết quả lọc dữ liệu khảo sát vào phần định nghĩa bề mặt

clip_image004[8] Xem Video HD

Thiết kế đường sắt

clip_image024

Tạo tuyến đường sắt

clip_image004[9] Xem Video HD

clip_image026

Thêm đại lượng Degree of Curve Arc

clip_image028

Thiết kế độ quay thanh ray của tuyến đường sắt

clip_image004[10] Xem Video HD

Thiết kế bình đồ

clip_image030

Đơn giản hóa quá trình tạo bình đồ

clip_image032

Tự động hiệu chỉnh độ dầy hay thưa của lưới khi bạn phong to hay thu nhỏ.

clip_image034

Nhanh chóng chọn tất cả các subassembly cùng loại

clip_image036

Thêm tính năng cho bộ công cụ tạo assembly như:

· Tự động phát hiện bên trái hay phải

· Cải tiến phần đặt tên cho subassembly và các nhóm

· Thêm tính năng chèn thêm hay thay thế Subassembly

clip_image004[11] Xem Video HD

Gắn nhãn

clip_image038

Gắn nhãn cho các đường thẳng, đường cong, và diện tích cho các địa vật khảo sát.

Hiển thị

clip_image040

Thay đổi đường dẫn tới đối tượng đường khác trong khi thực hiện lệnh Drive

clip_image004[12] Xem Video HD

2 Comments »

  1. vuduyduong August 19, 2016 at 12:56 pm -

    anh oi chia sẻ bộ kit mới nhất được không <3

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.