Rải taluy đào đắp trong thiết kế đường bằng Civil 3D!

Ngô Quốc Việt July 1, 2012 0

Chú thích: để làm rõ hơn cho bài viết mình xin sửa lại cụm từ  “vẽ mái taluy” bằng cụm từ “rải taluy” giống trong Nova để các bạn hiểu rõ hơn.

Rải taluy trong thiết kế đường bằng phần mềm Nova khá vất vả và tốn nhiều thời gian vì còn thủ công và chưa có nhiều mẫu khác nhau. Tuy nhiên, Civi 3D hỗ trợ rất tốt rải taluy khiến công việc này trở nên đơn giản và nhanh chóng. Các bạn tiến hành rải taluy qua các bước sau:

Sau khi thiết kế xong Corridor, bạn nhấn chuột phải vào Corridor và chọn “Corridor Properties…”

Để  rải taluy trong Civi 3D bạn cần rải taluy với hai loại cơ bản là đào, đắp. Bước đầu tiên bạn sẽ rải taluy đắp như sau:

Trong tab “Slope Patterns” nhấn vào “Add slope patterns>>” để thêm loại rải taluy mới

Tiếp theo, Civil 3D yêu cầu bạn lựa chọn đường feature line thứ nhất của bình đồ . bạn chọn đường bao ngoài của taluy loại “Daylight_Fill”

Chọn đường feature line trên bảng hiện ra:

Tương tự Civll 3D yêu cầu bạn chọn đường feature line thứ hai, bạn lựa chọn đường bao trong của taluy loại “Hinge_Fill”:

Sau khi tạo xong loại rải taluy đắp ở trên, bạn nhấn tiếp vào mục”Add slope pattern>>” để tạo loại rải taluy đào, trong đó bạn lưu ý chọn lần lượt các đường feature line sau: “Daylight_cut” và “Hinge_cut”

Như vậy là bạn đã bước đầu rải mái taluy, tiếp theo bạn cần hiệu chỉnh cách thể hiện mái taluy. Bạn nhấn vào biểu tượng dưới mục “Slope patterns Style” như hình vẽ dưới:

Tạo mới kiểu hiển thị rải taluy bằng cách lựa chọn như hình vẽ:

Trong tab “Layout” của hộp thoại tiếp theo, bạn có thể tùy ý hiệu chỉnh kiểu hiển thị rải taluy theo ý của mình. Civil 3D tạo ra nhiều kiểu rải taluy khác nhau cho bạn lựa chọn.

Thông thường, rải taluy thường có hai thành phần gồm một vạch dài và một vạch ngắn tùy thuộc kiểu mái taluy là đào hay đắp. Trong Civil 3D hai vạch này tương ứng với “Component 1” và “Component 2” trong đó bạn chú ý các mục sau:

+ Pattern Start: bắt đầu mái taluy có hai lựa chọn là

–          Top of Slope: đỉnh mái dốc

–          Bottom of Slope: đáy mái dốc

+ Length Type: Kiểu độ dài có bốn sự lựa chọn khác nhau là:

–          Percent of Length: theo tỷ lệ phần trăm của độ dài

–          Length: độ dài

–          Slope Ratio:

–          Grade Ratio:

+Percent of Length: Tỷ lệ phần trăm độ dài

+ Maximun Length: Độ dài tối đa

+ Slope line Offset: Khoảng cách giữa các vạch có ba lựa chọn

– Percent of Length:

– Distance:

– Divide:

+ Slope line Symbol: biểu tượng của vạch mái taluy

– Symbol type: kiểu biểu tượng có nhiều kiểu khác nhau

Ngoài ra là các lựa chọn về màu sắc trong mục “Colour”. Layer trong mục”BYLAYER”, Linetype, LineWeight..

Chúc các bạn thành công.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.