Kiểm tra tầm nhìn trong Civil 3D

NgoQuocViet November 29, 2012 0

Lưu ý: Hình ảnh minh họa và nội dung bài viết đề cập đến sử dụng phiên bản Civil 3D 2013

Kiểm tra tầm nhìn là một nội dung quan trọng trong thiết kế đường nhằm nâng cao độ an toàn trong giao thông. Bài viết hôm này xin giới thiệu về chức năng kiểm tra tầm nhìn Civil 3D.

Để kiểm tra tầm nhìn thì cần phải tối thiểu hoàn thành xong khâu vạch tuyến và vạch đường đỏ.

Đầu tiên, bạn nhấn chọn tuyến đường hoặc Corridor của tuyến cần kiểm tra, sau đó chọn mục Sight Distance Analysis trên thanh Ribbon như trong hình dưới

clip_image002

Trong hộp thoại hiện ra, với mục General, các bạn chú ý một số nội dung:

Để định nghĩa một đường quỹ đạo cần kiểm tra tầm nhìn có hai cách sau:

+ Use Alignment and Profile: Sử dụng tuyến đường và trắc dọc

+ Use feature line or 3D polyline: Sử dụng đường feature line hoặc đường 3D polyline

+From station: nhập lý trình điểm đầu ; To station: nhập lý trình điểm cuối. Các bạn có thể nhập trực tiếp lý trình hoặc nhấn vào clip_image004 để chỉ ra trên bản vẽ

+ Check interval: Khoảng cách các điểm kiểm tra tầm nhìn

+ Select surface to check against: Chọn bề mặt để kiểm tra tầm nhìn. Có thể chọn nhiều bề mặt và thiết lập độ ưu tiên bằng cách nhấn mũi tên lên, xuống.

clip_image006

Nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo. Trong hộp thoại kế tiếp hiện ra, với mục Sight Distance chúng ta cùng xem nội dung các mục:

+ Minimum sight distance: Tầm nhìn tính toán. Các bạn tra trong tiêu chuẩn và nhập vào giá trị tầm nhìn tối thiểu ứng với mỗi vận tốc thiết kế khác nhau như dưới bảng sau trong TCVN4054-05: Tầm nhìn sử dụng trong kiểm tra tầm nhìn lấy bằng Tầm nhìn trước xe ngược chiều(S2) hoặc lấy bằng hai lần Tầm nhìn hãm xe (S1). (Tham khảo cuốn sổ tay thiết kế đường 1)

clip_image008

+ Eye height: Chiều cao mắt người lái xe

Trong TCVN 4054-05 quy định giá trị chiều cao mắt người lái xe là 1m

+ Eye Offset: Khoảng cách tính từ tim đường đến mắt người lái xe

+ Target height: Chiều cao của chướng ngại vật. Trong TCVN 4054-05 quy định chiều cao này là 0.1m đối với tầm nhìn hãm xe và chiều cao mắt người lái xe ngược chiều lấy bằng 1.2m với tầm nhìn trước xe ngược chiều.

+ Target offset: Khoảng cách tính từ tim đường đến tâm chướng ngại vật
clip_image010

Nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo. Nội dung các mục trong phần Results như sau:

+ Select items you want to draw in the model: Chọn đối tượng bạn muốn vẽ trong bản vẽ

– Visibile sight lines: tia nhìn

clip_image012

– Obstructed sight lines: tia nhìn bị khuất

clip_image014

– Obstructed eye path: đường quy đạo của mắt người lái xe tại đó có phần bị khuất

clip_image016

– Obstructed area: Diện tích phần bị khuất

clip_image018

– Eye Path: Đường quỹ đạo của mắt người lái xe

clip_image020

Ngoài ra các bạn cũng có thể chọn màu sắc cho vùng obstructed area trong mục Select hatch display for obstructed area.

+ Create sight analysis report: Tùy chọn tạo báo cáo về kiểm tra tầm nhìn

– Choose a file type: Chọn đinh dạng của báo cáo như .Reportcsv, . Reporthtml, Reporttxt, Reportxml

– Save to: Chỉ ra nơi lưu báo cáo

clip_image022

Chúc các bạn thành công.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.