Bài 2: Tìm hiểu thanh Toolspace

NgoQuocViet November 29, 2012 0

Bài 2: Tìm hiểu thanh Toolspace

Trong bài học này, các bạn sẽ học cách sử dụng thanh Toolspace trong AutoCAD Civil 3D, đây là thanh công cụ cung cấp một cái nhìn hướng đối tượng về dữ liệu kỹ thuật của bạn.

Khám phá thẻ Prospector

Chú ý:

Bài học này sử dụng file Intro-1.dwg từ bài học trước

Trên thanh Toolspace, nhấn vào thẻ Prospector

Thanh Toolspace có thể bị … Thẻ Prospector cung cấp cho bạn một cái nhìn về tất cả các đối tượng trong bản vẽ được sắp xếp dưới dạng danh mục.

Chú ý:

Nếu thanh Toolspace không xuất hiện, nhấn lệnh ShowTS trên thanh Command.

2.Nhấn clip_image002[1] bên cạnh nút clip_image003[1] Sites collection

Bản vẽ bao gồm một site là Site 1

3. Mở rộng tập hợp Site 1 

Chú ý là bộ sưu tập của Site 1 bao gồm các bộ sưu tập con cho các đối tượng sau:

· clip_image004[1] Alignments:

· clip_image005[1] Feature Lines

· clip_image006[1] Grading Groups

· clip_image008[1] Parcels

Một site bao gồm một nhóm các đối tượng cùng một dự án thiết kế hoặc có liên quan, Một đối tượng chỉ thuộc duy nhất một site.

4. Mở rộng clip_image008[3]Parcels collection để thấy tên của các lô đất trong Site 1

Chú ý rằng bản vẽ bao gồm nhiều loại lô đất khác nhau như là Single-Family and Easement.

5. Nhấn vào tên một lô đất

Lô đất được hiện thị trong vùng xem trước của thẻ Prospector

Chú ý:

Nếu phần xem trước không hoạt động, bạn có thể kích hoạt nó, Đầu tiên, chắc chắn rằng nút xem trước clip_image009[1] trên đỉnh của thẻ Prospector được nhấn chọn . Sau đó, nhấn chuột phải vào Parcels collection và chọn Show Preview

6. Nhấn chuột phải vàomột lô đất thuộc loại Single-Family. Nhấn Properties

Thuộc tính của lô đất hiển thị trong một hộp thoại. Chú ý rằng những số liệu khảo sát chi tiết được hiển thị trong thẻ Analysis. Xem xét những thuộc tính bạn cần và không thay đổi bất cứ điều gì.

7. Nhấn vào thẻ Information. Thay đổi kiểu hiện thị đối tượng từ Single-Family bằng Open Space. Nhấn Ok.

Chú ý rằng giao diện của lô đất thay đổi trong bản vẽ và phần xem trước . Tên của lô đất thay đổi trong Parcel collectiont trên thẻ Prospector. Điều này xảy ra là do tên của lô đất là một phần của mẫu tên đượ ckết hợp với lô đất.

Một bộ kiểu hiển thị do người dùng định nghĩa cho mỗi kiểu đối tượng của AutoCAD Civil 3D có thể được lưu trong một bản vẽ mẫu. Kiểu hiện thị đối tượng có thể được thay đổi khi cần để thay đổi kiểu dáng của đối tượng đó

Khám phá thẻ Setting

1. Nhấn thẻ Setting

Thẻ Setting bao gồm một cây thư mục của các kiểu hiển thị đối tượng và các cài đặt cho bản vẽ. Giống như thẻ Prospector, nó bao gồm bộ sưu tập đối tượng với nhiều cấp độ khác nhau.

2. Mở rộng cây thư mục Setting bằng cách nhấn nút clip_image002[3] nằm bên cạnh clip_image010[1] Intro-1. Mở rộng clip_image012[1]Parcelclip_image013[1]clip_image014[1]Parcel Styles collection.

Bộ sưu tập này hiển thị những kiểu hiển thị sẵn có trong bản vẽ hiện hành

3. Nhấn chuột phải vào kiểu hiện thị lô đất loại Standard. Nhấn Edit

Hộp hoại kiểu hiển thị đối tượng hiển thị những thuộc tính hiện thị hiện hành. Khám phá nội dung của các thẻ để biết các thuộc tính khác nhau, các thuộc tính này có thể hiệu chỉnh được khi bạn tạo một kiểu hiện thị mới.

4. Nhấn Cancel

Further exporation: Mở rộng cây thư mục phần Setting và quan sát các kiểu hiển thị đối tượng và các lệnh thực thi. Nhấn chuột phải vào các đối tượng khác nhau để xem các menu sẵn có nhưng không thay đổi bất cứ điều gì

Tiếp tục bài học này, tới Exercise 3: Using the Panorama Window.

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.