Vạch tuyến tối ưu trong Civil 3D

NgoQuocViet November 29, 2012 0

Trong bài viết trước trên Civil 3D VN đã bàn về thiết kế tối ưu trắc dọc. Lần này xin tiếp tục chủ đề này với việc thiết kế tối ưu công tác vạch tuyến trong Civil 3D.

Để việc thiết kế tối ưu công tác vạch tuyến, các bạn nhấn chọn mục Alignment trên Ribbon rồi chọn mục Create Best Fit Alignment như hình dưới

clip_image002

Trong hộp thoại hiện ra, các bạn chú ý một số nội dung sau:

+ Mục Input data: Nhập số liệu

– Input type: Kiểu số liệu có một số loại sau:

clip_image004

+ Mục Best Fit options: Các tùy chọn cho việc thiết kế tối ưu

– Maximum radius for curve detection: Bán kính tối đa cho đường cong

– Create spirals: Tùy chọn thiết lập đường cong chuyển tiếp

– Desired R/A for spirals: tỷ số R/A mong muốn cho đường cong chuyển tiếp

– Create spiral and match tangents where possible: tùy chọn tạo đường cong chuyển tiếp vuốt nối với đường tang

– Minimum R/A for spiral: Giá trị R/A nhỏ nhất cho đường cong chuyển tiếp

+ Mục Create settings: các thiết lập cho tuyến đường được tạo ra sau khi thiết kế tối ưu. Các bạn có thể tạo các thiết lập về:

– Alignment name: mẫu tên tuyến đường

– Site: Chọn site

– Alignment style: Kiểu hiện thị cho tuyến đường

– Alignment label set: Nhãn cho tuyến đường

Cuối cùng là tùy chọn Show report để hiển thị báo cáo.

clip_image006

Với mỗi loại dữ liệu đầu vào thì các bạn phải nhập các loại dữ liệu, đối tượng khác nhau.

+ AutoCAD block: Các block trong AutoCAD

Các bạn chỉ ra các đối tượng bằng cách nhấn vào clip_image008 trên Path 1 blocks

Nếu các bạn chọn thêm các đối tượng trên Path 2 blocks thì Civil 3D sẽ vạch tuyến nằm giữa Path 1 và Path 2

clip_image010

+ AutoCAD entities:

Tương tự như phần AutoCAD Block. Có thêm tùy chọn clip_image012

+ AutoCAD points:

Tương tự như phần AutoCAD Block

+ COGO points: Các điểm COGO

Các bạn lựa chọn nhóm điểm cho Path 1. Sẽ tốt hơn nếu các bạn thêm nhóm điểm cho Path 2 để Civil 3D vạch tuyến tối ưu nằm giữa hai Path 1 và Path 2

clip_image014

+ Feature lines:

Các bạn chỉ ra đường feature lines cho Path 1. Tương tự như trên, sẽ tốt hơn nếu các bạn chỉ ra đường feature lines cho Path 2 để Civil 3D vạch tuyến tối ưu nằm giữa hai Path 1 và Path 2

clip_image016

Ngoài ra, còn có tùy chọn clip_image012[1]

Chúc các bạn thành công.

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.