Bài 5: Tạo Subassembly Composer với cấu trúc điều kiện

NgoQuocViet December 4, 2012 0

Trong các bài trước đã điểm qua cách tạo Subassembly từ các yếu tố hình học cơ bản đến nâng cao và sử dụng các điểm, liên kết tạm thời. Trong bài viết hôm nay xin tiếp tục với một  nội dung quan trọng là cách sử dụng các cấu trúc điều kiện để tạo Subassembly như các trường hợp đào đắp,…

Cấu trúc có điều kiện trong Subassembly Composer sử dụng công cụ Decision trong mục Workflow như hình dưới:

image

Để sử dụng các công cụ Decision, tương tự như các công cụ khác chỉ việc nhấn chuột chọn rồi kéo và thả vào Flowchart.

Sau khi kéo và thả vào Flowchart, công cụ Decision sẽ có biểu tượng  như sau:

image

Nhấn vào biểu tượng Decision, trong ô cửa mục Properties ở dưới cần chú ý các nội dung sau:

+ Condition: Công thức xác lập điều kiện. Khi thực hiện sẽ kiểm tra điều kiện này, nếu điều kiện đúng sẽ thực hiện công việc trong nhánh True, còn nếu điều kiện không đúng thì thực hiện công việc trong nhánh False.

+ FlseLabel: Nhãn ghi cho nhánh False

+TrueLabel: Nhãn ghi cho nhánh True.

Các nhãn trên chỉ có tác dụng giúp định hướng các nhánh điều kiện thuận lợi hơn

image

Cùng xét ví dụ tạo tạo cấu trúc điều kiện để minh họa cho trường hợp nền đào, đắp

image

Điều kiện để thực hiện đào hay đắp ở đây là :

image   nghĩa là kiểm tra tọa độ Y của điểm P3 so với tọa độ Y của điểm tạm thời AP1. Nếu điều kiện là đúng thì là nền đắp và ngược lại là nền đào.

Điểm tạm thời AP1 được tạo ra từ điểm P3 chiếu theo phương thẳng đứng lên bề mặt tham chiếu.

image

Và kết quả là :

+ Với nền đào:

image

+ Với nền đắp:

image

Các bạn chú ý:

Các đại lượng có thể sử dụng để lập biểu thức điều kiện

+ P.X hoặc P.Y: tọa độ của điểm P theo phương X hoặc Y

+ L.length: chiều dài liên kết

+ P.DistanceToSurface(Surface) : Khoảng cách từ điểm P đến bề mặt tham chiếu

+ Có thể sử dụng các tham số định nghĩa trong phần Input/output trong biểu thức điều kiện

Phụ lục:

Mẫu file subassembly với trường hợp đào đắp

http://wikihelp.autodesk.com/@api/deki/files/60988/=Decision_Cut_or_Fill_Example.pkt

Mẫu file subassembly với trường hợp điều khiện khác

http://wikihelp.autodesk.com/@api/deki/files/60989/=Decision_Range_Example.pkt

Mẫu file subassembly với trường hợp điều kiện yes or no

http://wikihelp.autodesk.com/@api/deki/files/60990/=Decision_Yes_No_Example.pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.