Thuật ngữ Design Speed trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt December 13, 2012 0

Định nghĩa

Là tốc độ thiết kế của một tuyến đường. Tốc độ thiết kế dùng để tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của đường trong trường hợp khó khăn. Do vậy tốc độ thiết kế quyết định các trị số giới hạn của các yếu tố hình học thiết kế và tương quan cho phép khi phối hợp các yếu tố riêng rẽ thành tuyến đường. Vì vậy tốc độ thiết kế có ảnh hưởng đến:

  • Chất lượng của con đường
  • Tính an toàn và chất lượng của giao thông
  • Tính kinh tế

Đơn vị


Định nghĩa và hiệu chỉnh tốc độ thiết kế trong Civil 3D

Khi tạo tuyến đường có thể sửa vận tốc thiết kế bằng cách chuyển sang thẻ Design Criteria trên hộp thoại Create Alignment – Layout

Designspeed1.JPG

Sau khi đã tạo tuyến đường có thể hiệu chỉnh vận tốc thiết kế bằng cách chọn tuyến đường rồi nhấn chuột phải và chọn Alignment Properties. Tiếp theo chuyển sang thẻ Design Criteria và hiệu chỉnh:

Designspeed2.JPG

Civil 3D cho phép thiết kế các vận tốc khác nhau cho từng đoạn trên cùng một tuyến đường. Để thực hiện trong mục như hình trên nhấn vào biểu tượng Adddesignspeed.JPG để thêm vận tốc thiết kế rồi nhập vào lý trình bắt đầu áp dụng và vận tốc thiết kế cho đoạn đó.

Quy định tốc độ thiết kế trong tiêu chuẩn

  • Trong tiêu chuẩn TCVN4054-05:

Bảng 4.Tốc độ thiết kế của các cấp đường

Cấp thiết kế

I

II

III

IV

V

VI

Địa hình

Đồng bằng

Đồng bằng

Đồng bằng

Núi

Đồng bằng

Núi

Đồng bằng

Núi

Đồng bằng

Núi

Tốc độ thiết kế, Vtk, km/h

120

100

80

60

60

40

40

30

30

20

CHÚ THÍCH: Việc phân biệt địa hình được dựa trên cơ sở độ dốc ngang phổ biến của sườn đồi, sườn núi như sau: Đồng bằng và đồi < 30 %; núi > 30 %.

 

  • Trong tiêu chuẩn ASSHITO:

Tham khảo

  • Tiêu chuẩn TCVN4054-05
  • Tiêu chuẩn ASSHITO phiên bản
  • Giáo trình thiết kế yếu tố hình học đường ô tô TG PGS.TS Bùi Xuân Cậy, ThS Nguyễn Quang Phúc


source: http://civil3dvn.com/thuatngu/mediawiki-1.18.5/index.php?title=Design_speed

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.