Bài 6: Sử dụng tham số trong Autodesk Subassembly Composer

NgoQuocViet January 10, 2013 2

Trong bài viết này xin tiếp tục giới thiệu với các bạn các công cụ tạo tham số cho Subassembly. Thông thường để sử dụng một Subassembly trong Civil 3D cần định nghĩa các tham số đầu vào cho Subassembly đó như Side, các kích thước về chiều dài, độ dốc,…

Ví dụ với Subassembly loại Basic Lane cần nhập vào các tham số như hình dưới:

image

Để định nghĩa các tham số này trong Subassembly Composer, cần thêm vào các tham số loại Input trong mục Input/Output Parameters trong đó chú ý các mục:

+ Name: tên tham số

+ Type: Loại dữ liệu của tham số

+ Direction: Loại dữ liệu đầu vào(Input) hay đầu ra (Output)

+ Default Value: Giá trị mậc định

+ DisplayName: Tên hiển thị (nếu không nhập vào thì tụ động lấy bằng giá trị Name): Giá trị này là tên tham số hiển thị như ở trên.

+ Description: Mô tả tham số

image

Bài viết này đi sâu vào cách sử dụng các công cụ trong mục Miscellaneous để sử dụng thêm các biến phục vụ việc tạo Subassembly. Mục Miscellaneous gồm các công cụ như hình dưới:

image

1. Chức năng Set Output Parameter: Khai báo giá trị cho tham số đầu ra mà các Subassembly khác có thể sử dụng như tham số nhập vào

Ví dụ với Subassembly loại BasicLane có các Output như hình dưới:

image

Và các Subassembly khác có thể sử dụng tham số đầu ra này như tham số đầu vào như minh họa hình dưới đây:

image

Để sử dụng cũng giống các đối tượng khác chỉ việc nhấn chọn biểu tượng trong mục Miscellaneous trong Tool Box và kéo thả sang FlowChart

image

Trong hộp thoại Properties chú ý các mục sau:

+ Output Parameter: Tên tham số đầu ra lựa chọn từ danh sách thả xuống. Các tham số này đã được định nghĩa trước ở mục Input/Output Parameters

+ Value: Giá trị cho tham số đầu ra

image

2. Chức năng Define Variable: Định nghĩa biến số. Cần chú ý phân biệt biến số không giống như  tham số đầu vào mà biến số chỉ sử dụng để định nghĩa một tham số có thể thay đổi được giá trị và các đối tượng như điểm, liên kết có thể sử dụng biến số này. Ví dụ như định nghĩa một biến số chieucao, chieucao thì khi định nghĩa một điểm P2 so với P1 có thể dùng các biến số chieucao, chieurong trên trong phần khai báo.

Để sử dụng cũng giống các đối tượng khác chỉ việc nhấn chọn biểu tượng trong mục Miscellaneous trong Tool Box và kéo thả sang FlowChart

image

Trong hộp thoại Properties chú ý các mục sau:

+ Name: tên  biến số

+ Variable Type: Kiểu giá trị lựa chọn trong danh sách thả xuống như hình dưới:

image 

+ Default: giá trị mặc định

image

3. Chức năng Set Variable Value: Thiết lập giá trị cụ thể cho biến số đã định nghĩa ở phần Define Variable. Biến số ở mục Define Variable có một giá trị mặc định là Default khi định nghĩa. Tuy nhiên có thể gán các biến số này các giá trị khác nhau tùy trường hợp để sử dụng.

Để sử dụng cũng giống các đối tượng khác chỉ việc nhấn chọn biểu tượng trong mục Miscellaneous trong Tool Box và kéo thả sang FlowChart

image

Trong hộp thoại Properties chú ý các mục sau:

+ Name: Lựa chọn biến số từ danh sách thả xuống

+ Variable Value: Thiết lập giá trị cụ thể cho biến số.

image

4. Chức năng Set Mark Point: Tạo điểm mốc có thể được sử dụng lại bởi các subassembly khác (Ví dụ các Subassembly loại Generic)

Để sử dụng cũng giống các đối tượng khác chỉ việc nhấn chọn biểu tượng trong mục Miscellaneous trong Tool Box và kéo thả sang FlowChart

image

Trong hộp thoại Properties chú ý các mục sau:

+ Point Name: Tên điểm mốc lựa chọn từ danh sách các điểm thả xuống.

+ Mark Name: Tên mốc

image

Tham khảo: Mẫu các file trên Wikihelp:

http://wikihelp.autodesk.com/@api/deki/files/60993/=Set_Output_Parameter_Example.pkt

http://wikihelp.autodesk.com/@api/deki/files/60994/=Define_Variable_Example.pkt

http://wikihelp.autodesk.com/@api/deki/files/60995/=Set_Variable_Value_Example.pkt

http://wikihelp.autodesk.com/@api/deki/files/60996/=Set_Mark_Point_Example.pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Comments »

 1. Nguyễn Hữu Chuyên January 30, 2018 at 9:43 pm -

  Anh cho em hỏi:

  Em đã khai báo mặt cắt ngang bằng Subassembly composer xong và áp trắc ngang vào tuyến, trắc ngang chạy ra đường gióng không nhận. Đường gióng vẫn nhận với đường tự nhiên bình thường. Em không biết cách nào để sửa lỗi này. Mấy anh giải đáp giúp em.

  Em cảm ơn.

 2. Ngô Quốc Việt February 1, 2018 at 6:48 pm -

  Chào bạn, đường gióng trong Civil 3D không có tính năng tự động nhận các điểm của Subassembly mà nó tự gióng theo bề mặt TOP của bình đồ.
  Do vậy em cần tạo bề mặt TOP rồi thêm đường gióng nhé. Trong bản vẽ mẫu Viet Nam Kits đã có sẵn mẫu đường gióng này.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.