Thuật ngữ Catchment Area trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt February 18, 2013 0

Định nghĩa

Là một chức năng trong Civil 3D cho phép tự động tính toán và vạch diện tích lưu vực thoát nước đi qua một điểm tụ thủy trên bề mặt.

Cách tạo Catchment Area

Tạo Catchmenet Group

Trên thanh Ribbon, vào mục Analyze>Groud Data bảng>Catchments>Create Catchment Group

Nhập tên và mô tả cho Catchment Group

Catchment group.JPG

Tạo Catchment Area từ bề mặt

* Bước 1: Khởi động công cụ Catchment Area

  • Cách 1: Vào menu Surfaces>Utilities>Catchment Area…

Taocatchmentareamenu.JPG

  • Cách 2: Nhấn chọn một bề mặt cần tạo và nhấn chọn Taocatchmentarearibbon.JPGtrên thanh Ribbon, thẻ Tin Surface>bảng Analyze>Catchment Area
  • Cách 3: Trên thanh Ribbon, vào mục Analyze>Groud Data bảng>Catchments>Create Catchment from Surface

Catchment from surface.JPG

  • Cách 4: Gõ lệnh CatchmentArea thanh Command Line

* Bước 2: Chọn bề mặt

Civil 3D yêu cầu lựa chọn bề mặt dùng để tạo Catchment Area

Catchment.JPG

Để chọn bề mặt có thể nhấn chọn trực tiếp trên bản vẽ hoặc nhấn Enter để chọn bề mặt từ danh sách.

* Bước 3: Nhập các tùy chọn trong hộp thoại

Catchment2.JPG

trong đó chú ý các nội dung sau

+ Display Discharge Point: Tùy chọn hiển thị hay ẩn các điểm tụ thủy

+ Discharge Point: Kiểu hiển thị cho điểm tụ thủy

+ Catchment Layer: Chọn lớp cho lưu vực tụ thủy

+ Catchment Object Type: Chọn kiểu đối tượng cho lưu vực tụ thủy (chọn trong hai đối tượng: 2D Polyline hoặc 3D Polyline)

* Bước 4: Chọn điểm tụ thủy trên bề mặt

Tạo Catchment Area từ đối tượng cho trước

Trên thanh Ribbon, vào mục Analyze>Groud Data bảng>Catchments>Create Catchment from Object

Catchment from object.JPG

Chọn đường bao để tạo lưu vực tụ thủy

Select polyline for catchment area boundary:

Chọn đường tụ thủy ( hoặc nhấn ESC để bỏ qua)

Select a polyline on the uphill end to use as a flow path (or Press ESC to skip):

Tiếp theo nhập các thông số cần thiết cho lưu vực tụ thủy

Catchment from object1.JPG

Nguồn tham khảo


source: http://civil3dvn.com/thuatngu/mediawiki-1.18.5/index.php?title=Catchment_Area

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.