Thiết kế đường cong đứng theo TCVN trong Civil 3D

NgoQuocViet February 18, 2013 0

Tiêu chuẩn thiết kế phần đường cong đứng có sự khác nhau giữa TCVN và AASHTO. Với TCVN 4054-05 thì cần đảm bảo bán kính đường cong đứng lồi hoặc lõm tối thiểu và chiều dài đường cong đứng tối thiểu. Nhưng với TC AASHTO thì lại đưa ra giá trị K và phải đảm bảo giá trị K tối thiểu với từng trường hợp tầm nhìn dừng xe, tầm nhìn vượt xe và tầm nhìn đèn pha. Ở đây chúng ta chưa có điều kiện đi sâu phân tích mặt được cũng như chưa được giữa hai TC trên. Chúng ta sẽ cùng đi phân tích cách sử dụng các giá trị trong TCVN4054-05 để áp dụng vào TC AASSHTO và tính các giá trị K rồi nhập vào file tiêu chuẩn thiết kế.

1. Với đường cong đứng lồi:

Công thức cơ bản trong TC ASSHITO xác định chiều dài đường cong đứng lồi tối thiểu như sau:

clip_image002

clip_image004

Trong đó:

+ L: chiều dài đường cong đứng (m)

+ A: Hiệu độ dốc hai tiếp tuyến tính theo %

+ S: Tầm nhìn xe chạy(m)

+ h1: Chiều cao từ mặt đất tới mắt người lái xe (m)

+ h2: Chiều cao của vật cản tính từ mặt đất

+ K: là chiều dài trên mặt bằng ứng với sự thay đổi độ dốc 1%

– Với trường hợp tầm nhìn dừng xe:

clip_image006

Theo TCVN4054-05 thì h1 = 1m, h2 = 0.1m, thay vào công thức trên ta được:

K = S2/346

Nhập các giá trị tầm nhìn dừng xe trong TCVN4054-05 trong bảng 10 ta tính được các giá trị K tối thiểu trong trường hợp tính với tầm nhìn dừng xe.

Bảng 10 Tầm nhìn tối thiểu khi chạy xe trên đường

Cấp thiết kế của đường I II III IV V VI
Tốc độ thiết kế, Vtk, km/h 120 100 80 60 60 40 40 30 30 20
Tầm nhìn hãm xe (S­1), m 210 150 100 75 75 40 40 30 30 20
Tầm nhìn trước xe ngược chiều (S2), m 200 150 150 80 80 60 60 40
Tầm nhìn vượt xe Sxv, m 550 350 350 200 200 150 150 100

– Với trường hợp tầm nhìn vượt xe:

clip_image008

Theo TCVN4054-05 thì h1 = 1m, h2 = 1.2m, thay vào công thức trên ta được:

K = S2/878

Tương tự cũng từ giá trị tầm nhìn vượt xe trong TCVN4054-05 trong bảng 10 chúng ta tính được giá trị K tối thiểu trong trường hợp tính với tầm nhìn vượt xe

2. Với đường cong đứng lõm:

Công thức cơ bản trong TC AASHTO xác định chiều dài đường cong đứng lõm tối thiểu như sau:

clip_image010

clip_image012

Trong đó:

+ L : Chiều dài đường cong đứng lõm (m)

+ A: Hiệu số độ dốc của hai tiếp tuyến tính theo %

+ S: Tầm nhìn xe chạy

+ h3: Chiều cao tính từ mặt đường tới đèn pha xe

+ K: là chiều dài trên mặt bằng ứng với sự thay đổi độ dốc 1%

Theo TCVN4054-05 thì h3 =0.75m thay vào công thức trên ta được:

K= (S2)/(150 + 3.5*S)

Nhập các giá trị tầm nhìn dừng xe trong TCVN4054-05 trong bảng 10 ta tính được các giá trị K tối thiểu trong trường hợp tính với tầm nhìn dừng xe.

Tiếp theo các bạn nhập giá trị K tối thiểu đã tính cho các trường hợp khác nhau vào file tiêu chuẩn thiết kế bằng cách chọn menu “Alignments>Design Criteria Editor” Chuyển xuống phần “Profile” rồi lần lượt nhập vào các giá trị như hình dưới

Trong đó chú ý thuật ngữ:

+ Stopping Sight Distance: Tầm nhìn dừng xe

+ Passing Sight Distance: tầm nhìn vượt xe

+ Headlight Sight Distance: Tầm nhìn đèn pha

clip_image014

Chúc các bạn thành công.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.