Thuật ngữ Passing Sight Distance trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt February 18, 2013 0

Định nghĩa

Là tầm nhìn vượt xe hay là tầm nhìn trong trường hợp hai xe cùng chiều có thể vượt nhau theo như sơ đồ sau (sơ đồ 4):

Tamnhinsodo4.JPG

Công thức tính

Theo tiêu chuẩn Việt Nam:

Trong đó:

 • lần lượt là vận tốc của hai xe vượt nhau
 • là đoạn dự trữ an toàn
 • Công thức đơn giản tính cho hai trường hợp:
 • Bình thường:
 • Cưỡng bức:

Theo tiêu chuẩn ASSHITO:

Thành phần thứ nhất được định nghĩa như sau:

Trong đó:

 • = time for initial maneuver,
 • = acceleration (km/h/sec),
 • = average speed of passing vehicle (km/hr),
 • = difference in speeds of passing and impeder vehicles (km/hr).

Thành phần thứ hai được định nghĩa như sau:

Trong đó:

 • = time passing vehicle is traveling in opposing lane,
 • = average speed of passing vehicle (km/hr).

Thành phần thứ ba is more of a rule of thumb than a calculation. Lengths to complete this maneuver vary between 30 and 90 meters.

Với ba thành phần trên, Chiều dài tầm nhìn vượt xe(PSD) được xác định bằng cách cộng ba đại lượng:

Hình ảnh minh họa tầm nhìn vượt xe trong trường hợp đường cong đứng.
PSD.png

Tầm nhìn vượt xe trong tiêu chuẩn thiết kế

 • Trong tiêu chuẩn TCVN 4054-05:

BangtamnhinTCVN4054-05.png

 • Trong tiêu chuẩn ASSHITO:

Psd asshito 2004.JPG

Passing Sight Distance trong Civil 3D

Tầm nhìn vượt xe trong Civil 3D dùng để tính toán xác định hằng số K tối thiểu phục vụ cho thiết kế đường cong đứng.

Passing sight distance.JPG

Tham khảo thêm bài viết dưới đây trên Civil 3D VN về cách tính giá trị K theo từ các thông số tầm nhìn tối thiểu trong TCVN 4054-05

Thiết kế đường cong đứng theo TCVN trong Civil 3D

Tham khảo ngoài

 • Thiết kế đường ô tô tập một Tác giả: Đỗ Bá Chương
 • Tiêu chuẩn TCVN 4054-05
 • Tiêu chuẩn ASSHITO


source: http://civil3dvn.com/thuatngu/mediawiki-1.18.5/index.php?title=Passing_Sight_Distance

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.