Các phương pháp tạo đầu cờ theo mẫu bản vẽ VN trong Civil 3D

NgoQuocViet February 19, 2013 2

Việc tùy biến Civil 3D để tạo các bản vẽ theo mẫu của Việt Nam đã có nhiều bài viết về nội dung này. Tuy nhiên trong bài viết hôm nay xin bàn luận sâu hơn về các phương pháp tạo đầu cờ theo mẫu bản vẽ Việt Nam để các bạn cùng tham khảo:

Để tạo đầu cờ theo mẫu bản vẽ của Việt Nam trong Civil 3D xin giới thiệu với các bạn bốn phương pháp sau. Mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm khác nhau và việc chọn sử dụng phương pháp nào phụ thuộc vào chính các bạn.

1. Phương pháp 1:

Coi đầu cờ như một nhãn (label) của đối tượng mặt cắt bề mặt. Cụ thể trong bài viết̉ lấy bề mặt tự nhiên để thực hiện. Các bạn có thể áp dụng cho các mặt cắt khác. Để thêm đầu cờ, các bạn nhấn chọn mặt cắt bề mặt TN trên trắc ngang rồi nhấn chuột phải chọn Edit Label như hình dưới:

image

Trong hộp thoại hiện ra, chuyển sang mục Grade Breaks rồi tạo thêm mục DAU CO trong phần Section Break Label Style bằng cách copy từ một mục khác:

image

image

Vì đầu cờ sẽ đươc gắn thêm ở tất cả các điểm đổi dốc cần chỉnh mục Weeding một giá trị lớn (100 chẳng hạn), trong mục Dim anchor opt chọn mục Graph view bottom và chỉnh giá trị Dim anchor val về giá trị 0

image

Tiếp theo, sửa mục DAU CO bằng cách chọn mục Edit Current Selection rồi chuyển sang thẻ Layout. Trước đó cần tạo sẵn một Block đầu cờ trong Civil 3D

clip_image002

Để chèn vào block đầu cờ, nhấn vào mục như hình dưới và chọn Block. Sau đó chỉ ra Block đầu cở trong mục Block name và khai báo các thông số khác.

image

image

 

+ Ưu nhược điểm:

– Ưu điểm:

Vì block đầu cờ có điểm thấp nhất nằm trên một mặt cắt trên trắc ngang nên không bị lỗi đầu cờ nằm dưới mặt cắt trắc ngang. Không bị lỗi không hiển thị trên một số trắc ngang như phương pháp 4

– Nhược điểm:

Do block đầu cờ được chèn vào tất cả các điểm đổi dốc nên khi chèn vào trắc ngang dù đã khai báo tối đa thuộc tính Weeding thì Civil 3D vẫn cắm thêm đầu cờ ở hai vị trí ngoài cùng. Đây là hạn chế lớn nhất của phương pháp này vẫn chưa thể khắc phục.

image

2. Phương pháp 2:

Xin cảm ơn bạn Hoàng Lê Trung đã đóng góp thông tin bổ ích về phương pháp này

Coi đối tượng đầu cờ là một nhãn của phần Band Set của trắc ngang như hình dưới.

image

Để thêm đầu cờ bằng phương pháp này, các bạn nhấn chọn phần Band Set rồi nhấn chuột phải chọn Section View Group Properties…như hình dưới:

image

Trong hộp thoại hiện ra, các bạn chuyển sang thẻ Section Views và nhấn mục Change Band Set để mở hộp thoại

image

Tiếp theo, nhấn vào biểu tưởng như hình vẽ của Band ở trên cùng đê thêm vào đầu cờ

image

Nhấn chọn mục Edit Current Selection như hình dưới:

image

Sau đó trong hộp thoại hiện ra chuyển sang thẻ Band Details và nhấn mục Compose Label…

image

Trong hộp thoại hiện  ra chuyển sang thẻ Layout và thêm vào Block bằng cách nhấn chọn như hình dưới rồi chỉ ra Block đầu cờ trong mục Block name và nhập các thông số cần thiết trong đó chú ý:

+ X Offset: Để bằng khoảng cách Offset một nửa trắc ngang như khai báo trong mục dưới

+ Y Offset: để bằng 0

image

image

+ Ưu nhược điểm:

– Ưu điểm:

Hiển thị tốt đầu cờ trên tất cả trắc ngang không bị lỗi không hiển thị trên một số trắc ngang như phương pháp 4.

 

– Nhược điểm:

Không tự động hóa cho việc áp đầu cờ mà nhập giá trị X Offset cho từng dự án. Nếu một số trắc ngang có khoảng X Offset khác với giá trị mặc định thì sẽ bị lệch vị trí của đầu cờ.

Chiều cao đầu cờ là một hằng số và được tính từ đỉnh của band trên cùng của trắc ngang nên với đường miền núi có độ chênh cao lớn sẽ hiển thị không cân đồi đầu cờ (đầu cờ ở dưới mặt cắt bề mặt tự nhiên)

3. Phương pháp 3: 

Nhấn chọn Band set trên trắc ngang rồi nhấn chuột phải chọn Section View Properties…

image

Trong hộp thoại hiện ra, chuyển sang thẻ Profile Grade Lines và nhấn Add, tiếp theo nhấn đúp vào mục Marker Style như hình dưới:

image

Sau đó, nhấn chọn phần Edit Current Selection như hình dưới:

image

Trong hộp thoại tiếp theo, chuyển sang thẻ Marker và nhấn chọn Use AutoCAD BLOCK symbol for marker rồi chọn Block đầu cờ.

image

Để chỉnh kích thước của block DAU CO có thể sửa trong mục size

image

+ Ưu nhược điểm:

– Ưu điểm:

Chiều cao đầu cờ là một hằng số và được tính từ tim cọc trên mặt cắt trắc ngang nên sẽ luôn đảm bảo hài hòa

– Nhược điểm:

Khó hiệu chỉnh cho toàn bộ các trắc ngang

4. Phương pháp 4:

Nguồn: Hướng dẫn sử dụng Civil 3D 2012 tập thiết kế đường tập 2. Nhóm tác giả:

Phạm Ngọc Sáu Khoa kỹ thuật đô thị trường ĐH Kiến Trúc Tp.HCM

Đào Huy Niên – KD07, Trần Phi Cường – KD06

Trước hết phải tạo 1 block có dạng cờ tim đường có điểm đặt ở gốc. Ví dụ tên là cay co.

clip_image002

Chọn vào trắc ngang, Click vào Section View Properties chọn Section View Properties hộp thoại Section View Properties – 0+020.00(2) xuất hiện. Trong phần Select band style chọn CDTN rồi click vào biểu tượng clip_image004 chọn Edit Current Selection

clip_image006

Hộp thoại Section Data Band Style-CDTN xuất hiện

clip_image008

Trong hộp thoại này quan tâm đến phần Labels and ticks – Centerline. Click vào Centerline chọn Compose label…

clip_image010

Hộp thoại Label Style Composer – Centerline xuất hiện.

clip_image012

Trong phần Component CL cần quan tâm phần Text mục Text Height sửa chiều cao chữ thành 0.4mm.

clip_image014

Sau đó click vào biểu tượng clip_image016 chọn Block.

clip_image018

Component Block 1 xuất hiện

clip_image020

Trong phần General mục Name tên mặc định này Block 1, sửa lại thành cay co

clip_image022

Trong phần Block click vào ô Block name sau đó click vào biểu tượng clip_image024.

clip_image026

Hộp thoại Select a Block xuất hiện, chọn tên Block mới vừa tạo cay co.

clip_image028

Sau đó nhấn OK để trở về hộp thoại Label Style Composer – Centerline.

Trong mục Block Height chọn chiều cao là 14mm.

clip_image030

Sau đó nhấn OK trở về hộp thoại Section Data Band Style-CDTN.

Trong hộp thoại Section Data Band Style-CDTN chuyển sang Tab Display mở layer Label at Centerline.

clip_image032

Sau khi khai báo xong nhấn OK để trở về mặp phẳng làm việc. Bây giờ đã có một mặt trắc ngang hoàn chỉnh:

clip_image034

+ Ưu nhược điểm:

– Ưu điểm:

Tự động hóa trong việc tạo đầu cờ trên trắc ngang

– Nhược điểm:

Hay bị lỗi một số trắc ngang không hiển thị đầu cờ

Chiều cao đầu cờ là một hằng số và được tính từ đỉnh của band trên cùng của trắc ngang nên với đường miền núi có độ chênh cao lớn sẽ hiển thị không cân đồi đầu cờ (đầu cờ ở dưới mặt cắt bề mặt tự nhiên)

Nội dung phương pháp 4 được trích từ:

Nguồn: Hướng dẫn sử dụng Civil 3D 2012 tập thiết kế đường tập 2. Nhóm tác giả:

Phạm Ngọc Sáu Khoa kỹ thuật đô thị trường ĐH Kiến Trúc Tp.HCM

Đào Huy Niên – KD07, Trần Phi Cường – KD06

Chúc các bạn thành công.

2 Comments »

  1. KieuTuan March 22, 2013 at 12:31 pm -

    Ta nên tạo cờ khi ta tạo Assembly cho tuyến bằng cách tạo từ đường Polyline.
    Tạo như vậy nhanh và đơn giản hơn.

    • Ngô Quốc Việt March 23, 2013 at 8:21 am -

      Cảm ơn bạn Tuấn đã đóng góp ý kiến hay. Mình sẽ thử thêm trường hợp này cho việc tạo đầu cờ trong Civil 3D

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.