Cách tạo mái dốc cho bề mặt thiết kế trong san nền với Civil 3D

NgoQuocViet February 27, 2013 2

Trong công tác thiết kế san nền, cần phải tạo mái dốc phần đường bao ngoài của giữa bề mặt thiết kế với bề mặt tự nhiên. Phần mềm Civil 3D có chức năng thiết kế mái dốc rất tốt cho công việc trên.

Đầu tiên, cần tạo đường Feature line từ đường biên ngoài của bề mặt thiết kế. Để thực hiện công việc trên vào menu Surfaces>Utilities>Extract Objects From Surface như hình dưới

image

Sau đó, chọn bề mặt thiết kế trực tiếp trên bản vẽ hoặc nhấn Enter để chọn từ danh sách:

Select surface <or press enter to select from a list>:

Tiếp theo bỏ các tích chọn và chỉ chị mục Border.

image

Kết thúc thì Civil 3D sẽ tạo đường polyline từ đường biên ngoài của bề mặt thiết kế.

Bước tiếp theo, cần tạo đường Feature line từ đường Polyline nói trên. Để thực hiện vào menu Grading>Create Feature Lines from Objects

image

Rồi chọn đường polyline vừa tạo để tạo đường Feature line

Select lines, arcs, polylines or 3d polylines to convert to feature lines or [Xref]: 

Sau đó, trong hộp thoại hiện ra cần bổ sung thêm các thông tin cho đường Feature line:

+ Site

+ Name: tích chọn để nhập tên cho đường Feature line

+ Style: Chọn kiểu hiển thị cho đường Feature line

+ Layer: Chọn lớp cho đường Feature line

image

Như vậy sau hai bước trên các bạn đã hoàn thành việc tạo một đường Feature line là đường biên ngoài của bề mặt thiết kế.

Bước tiếp theo, để tạo mái dốc cần vào menu Grading>Create Grading…

Trong thanh công cụ Parameter hiện ra chú ý khai báo các nội dung sau:

+ Nhấn vào image để khai báo bề mặt tự nhiên

+ Chọn Grade to Surface trong phần khai báo phương pháp tạo mái dốc

image

Sau đó nhấn image để tạo mái dốc

Civil 3D yêu cầu chọn đường Feature line. Nhấn chọn đường Feature line vừa tạo ở bước trước.

Select the feature:

Rồi chọn phía cần tạo mái dốc:

Select the grading side:

Tiếp theo, Civil 3D yêu cầu lựa chọn có tạo mái dốc cho toàn bộ phạm vi đường Feature line không?

Apply to entire length? [Yes/No] <Yes>:

Sau đó, cần nhập độ dốc cho trường hợp nền đào và đắp chú ý Grade là độ dốc dạng 20% còn Slope là độ dốc dạng 1:2

Grading Criteria:  Grade to Surface

Cut Format [Grade/Slope] <Slope>: 

Cut Grade <50.00%>:

Fill Format [Grade/Slope] <Slope>: 

Fill Grade <50.00%>:

Kết thúc, Civil 3D sẽ tạo mái dốc từ bề mặt thiết kế tới bề mặt tự nhiên với độ dốc đã nhập

image

Chúc các bạn thành công.

2 Comments »

  1. hoang hai November 21, 2016 at 4:00 pm -

    a cho e hỏi khi dùng lệnh: Surfaces>Utilities>Extract Objects From Surface, sau đó phải chon bề mặt thiết kế, nhưng khi đó hố móng của mình chưa vẽ, chưa grading, thì làm sao có bề mặt thiết kế được a??

    • Ngô Quốc Việt November 22, 2016 at 7:50 am -

      Chào bạn, lệnh Extract Object From Surface là dùng để xuất các đối tượng thuộc bề mặt thành đối tượng AutoCAD. Ví dụ như bạn có thể xuất đường đồng mức, đường bao bề mặt thành các đường Polyline. Nguyên tắc của lệnh này là bạn cần vào mục Display trong phần Surface Style để hiển thị các đối tượng bề mặt cần xuất. Tất nhiên bạn cần tạo bề mặt này trước khi có thể xuất các đối tượng bề mặt. Chúc bạn thành công.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.