Công cụ Curve Calculator tính toán yếu tố cong trong Civil 3D

NgoQuocViet March 11, 2013 0

Trong phần mềm Civil 3D có nhiều công cụ hay phục vụ cho công tác thiết kế. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn công cụ Curve Calculator phục vụ việc tính toán các yếu tố cong của đường cong.

Để mở công cụ Curve Calculator thực hiện theo các cách sau:

+ Vào menu Lines/Curves>Curve Calculator như hình dưới

image

+ Hoặc gõ lệnh CurveCalculator trên thanh Command Line:

Hộp thoại Curve Calculator sẽ hiện ra như hình dưới

image

Để tính toán các yếu tố cong của đường cong tròn, các bạn cần chọn và nhập giá trị các đai lượng sau:

+ Chọn thuộc tính cho Degree Of Curvature Definition

+ Chọn thuộc tính cho Fix Property

Tùy thuộc vào giá trị cho tùy chọn Fix Property mà nhập một trong hai đại lượng

+ Delta Angle:

+ Radius:

Chú ý: Vì giữa bán kính và đại lượng Degree of Curvature có quan hệ gần đúng theo công thức:

2Rsin(Da/2) = 100 với trường hợp Degree of Curve Arc Definition

2Rsin(Dc/2) = 100 với trường hợp Degree of Chord Definition

Trong đó:

+ R là ký hiệu cho bán kính hay Radius

+ Da là ký hiệu cho Degree of Curvature cho trường hợp Degree of Curve Arc Definition

+ Dc là ký hiệu cho Degree of Curvature cho trường hợp Degree of Curve Chord Definition

Do vậy có thể nhập một trong hai giá trị Degree of Curvature hoặc Radius thì Civil 3D sẽ tự động tính toán giá trị còn lại

Tiếp theo chúng ta cùng đi vào chi tiết giải thích các nội dung.

1. Degree Of Curvature

Giá trị Degree Of Curvature thường được sử dụng thay cho giá trị bán kính dùng để chỉ độ lớn nhỏ của một đường cong vì tiện cho việc đo đạc trong thực tế. Với bán kính thường có giá trị lớn nên sẽ khó khăn hơn cho công tác đo đặc.

Với đại lượng Degree Of Curvature Definition được xác định dựa theo đường cong (Arc) hoặc đường chắn cung (Chord) như hai hình minh họa dưới
  • Chord Definition: Xác định giá trị góc của degree of curvature dựa theo đường chắn cung (chord). Tùy chọn này thường áp dụng cho đường cong đường sắt. Với một đường cong đường sắt, the degree of curvature là góc ở tâm đường cong tròn ứng với đường chắn cung có độ dài 100 units.
  • Arc Definition: Xác định giá trị góc của degree of curvature dựa theo đường cong. Tùy chọn này thường áp dụng cho đường cong đường bộ. Với một đường cong đường bộ, the degree of curve là góc ở tâm đường cong tròn ứng với cung có độ dài 100 units.

image                   image

2. Fix Property

Fix Property: Thuộc tính cố định để xác định giá trị các yếu tố cong cần biết trước một trong hai đại lượng dưới đây. Khi chọn thuộc tính nào thì giá trị cho đại lượng đó sẽ không thể thay đổi.

+ Delta Angle

+ Radius

3. Các giá trị yếu tố cong

Các đại lượng được giải thích như trong hình minh họa dưới đây:

+ Radius: Bán kính đường cong

+ Delta Angle: Góc chắn cung

+ Mid-ordinate Distance:

+ External Secant Distance:

+ Tangent Distance: độ dài đường Tang

+ Chord Distance: Độ dài đường chắn cung

+ Arc Distance: Độ dài cung tròn

Bangyeutocong

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo công thức tính toán các đại lượng yếu tố cong theo sơ đồ dưới đây tham khảo từ trang :

http://mysite.du.edu/~jcalvert/railway/degcurv.htm:

curv2

Chú ý: Để thay đổi đơn vị trong công cụ Curve Calculator thì phải thay đổi đơn vị trong mục Drawing Settings.

Chúc các bạn thành công.

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.